Сульфідні забруднення поверхневих вод промисловими відходами

Автор(и)

  • О. L. Dan Гірничо-металургійна академія ім. Станіслава Сташиця, м.Краків, Poland
  • E. O. Butenko ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine
  • A. E. Kapustin ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.37.2018.160416

Ключові слова:

забруднення навколишнього середовища, сульфіди

Анотація

Метою даної статті є надання результатів польових і лабораторних досліджень, розробка технічних рішень та створення технології ліквідації потенційно небезпечного джерела забруднення навколишнього середовища сульфідами. До цього джерела відноситься відвал шлакових відходів, розташований поблизу річки Кальміус на території, де раніше був організований видобуток граніту. Були проведені дослідження фізико-хімічних і біологічних процесів, що протікають в шлаковому відвалі, і дана оцінка його негативного впливу на стан навколишнього середовища. Внаслідок контакту шлаків з атмосферними опадами утворюється інфільтрат, у складі якого виявлено високий вміст сульфідів – приблизно 400 мг/л. Також у складі інфільтрату виявлено наявність сульфатів, хлоридів, аміаку. рН інфільтрату становить 12. Також у статті розглядаються причини виникнення сульфідних вод в місцях промислових відвалів. Вивчено механізми мікробіологічних процесів, що призводять до утворення концентрованих сульфідних розчинів. Основна шкода, нанесена довкіллю, полягає в протіканні реакції окислення сірководню та сульфідів киснем, розчиненим у воді, що призводить, внаслідок нестачі кисню в воді, до загибелі флори і фауни. Металургійні шлаки чинять негативний вплив на навколишнє середовище, а вимивання компонентів атмосферними опадами призводить до потрапляння токсичних речовин і в грунт, і в воду, і, в кінцевому підсумку, в Азовське море. Мікроорганізми утворюють в шлакових відвалах сірководень, загальна кількість якого може перевищувати 20 м3 на тонну шлаку. В основному утворюються розчини сульфідів з надзвичайно високою концентрацією, які вимиваються дренажними водами, що провокує найсильніше забруднення водойм. Тому дуже важливим є запобігання потрапляння сульфідів в водний басейн. Запропоновано методи та технології запобігання забруднення поверхневих вод сірководнем і сульфідами

Біографії авторів

О. L. Dan, Гірничо-металургійна академія ім. Станіслава Сташиця, м.Краків

Аспірант

E. O. Butenko, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Кандидат технічних наук, доцент

A. E. Kapustin, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Доктор хімічних наук, професор

Посилання

Список использованных источников (ГОСТ):

Волженский А.В. Минеральные вяжущие вещества / А.В. Волженский. – Стройиздат. – 1986. – 463 с.

Yabuta K. Новые виды продукции из металлургических шлаков в Японии / K. Yabuta,

H. Tozava, T. Takahashi // Новости чёрной металлургии за рубежом. – 2006. – № 1. – С. 95-98.

Никош И.А. Устранение загрязнения водной среды при использовании металлургических шлаков в качестве материала для гидротехнического строительства / И.А. Никош, А.А. Томаш, А.Е. Капустин // Вісник Приазовського державного технічного університету : Зб. наук. пр. / ПДТУ. – Маріуполь, 2010. – Вип. 21. – С. 145-148. – (Серія : Технічні науки).

Химия и технология редких и рассеянных элементов : учебное пособие для вузов : Ч. I / Под ред. К.А. Большакова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Высшая школа, 1976. – 368 с.

Химическая энциклопедия / Редкол. : Кнунянц И.Л. и др.– М. : Советская энциклопедия, 1995. – Т. 4. – 639 с.

Laxmipriya S. Processes for Removal of Hydrogen Sulfide Found in Florida Ground Water Sources / S.Laxmipriya, D. Immanuel Joseph, T.P. Hariharan // ISR Journal. – 2017. – Vol. 3. – Iss. 1. – Pp. 292-295.

Бутенко Э. Промышленное загрязнение сульфидами: Причины, следствия, действия / Э. Бутенко, В. Белоус, А. Капустин. – LAP Lambert Academic Publising. – 2016. – 160 c.

Гулин В.Н., Миронов С.А. Обеспечение единого координатного пространства : привязка к государственной системе высот / В.Н. Гулин, С.А. Миронов // САПР и ГИС автомобильных дорог. – 2015. – № 2 (5). – С. 48-53. – Режим доступа : DOI: 10.17273/CADGIS.2015.2.8.

Analysis of Mariupol Metallurgical Enterprises Influence on Ecological State of Surface Wa-ters / O. Dan, E. Butenko, E. Neverova-Dziopak, A. Kapustin // Geomatics and Environmental Engineering. – 2017. – Vol. 11. – № 1. – Рp. 25-31.

References:

Volzhenskiy A.V. Mineralnyie vyazhuschie veschestva [Mineral binders]. Moscow, Stroyizdat Publ., 1986. 463 p. (Rus.)

K. Yabuta, H. Tozava, T. Takahashi. Novyie vidyi produktsii iz metallurgicheskih shlakov v Yaponii [New types of products from metallurgical slags in Japan]. Novosti chyornoy metallurgii za rubezhom – Ferrous news abroad, 2006, no. 1, pp. 95-98. (Rus.)

Nikosh L.A, Tomash A.A, Kapystin A.E. Elimination of water environment pollution at utilization of iron and steel slag’s as the material for hydraulic engineering construction. Vísnik Priazovs’kogo Derzhavnogo tekhníchnogo uníversitetu. Seríya: Tekhníchní nauki - Reporter of the Priazovskyi State Technical University. Section: Technіcal sciences, 2010, iss. 21, pp. 145-148. (Rus.)

Edited by Bolshakov K.A. Himiya i tehnologiya redkih i rasseyannyih elementov: ucheb. posobie dlya vuzov. Ch. I [Chemistry and technology of rare and trace elements: study guide for universities. Vol.1]. Moscow,Vyisshaya shkola Publ., 1976. 368 p. (Rus.)

Editorial team: Knunyants I.L. et al. Himicheskaya entsiklopediya [Chemical encyclopedia]. Moscow, Sovetskaya entsiklopediya Publ., 1995. 639 p. (Rus.)

Laxmipriya S., Immanuel Joseph D., Hariharan T.P. Processes for Removal of Hydrogen Sulfide Found in Florida Ground Water Sources. ISR Journal, 2017, vol. 3, iss. 1, pp. 292-295.

Butenko E., Belous V., Kapustin A. Promyshlennoe zagriaznenie sul’fidami: Prichiny, sledstviia, deistviia [Industrial pollution with sulphides: Causes, effects, actions]. LAP Lambert Academic Publising, 2016. 160 p. (Rus.)

Gulin V.N., Mironov S.A. United coordinate space: assotiation with the departmental geodetic control network. CAD & GIS for roads, 2015, no. 2 (5), pp. 48-53. doi: 10.17273/CADGIS.2015.2.8. (Rus.)

Dan O., Butenko E., Neverova-Dziopak E., Kapustin A. Analysis of Mariupol Metallurgical Enterprises Influence on Ecological State of Surface Waters. Geomatics and Environmental Engineering, 2017, vol. 11, no. 1, pp. 25-31.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-28

Як цитувати

Dan О. L., Butenko, E. O., & Kapustin, A. E. (2018). Сульфідні забруднення поверхневих вод промисловими відходами. Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки, (37), 217–224. https://doi.org/10.31498/2225-6733.37.2018.160416

Номер

Розділ

Техногенна безпека