Дослідження комплексу машин контактного зварювання за допомогою імітаційного моделювання

Автор(и)

  • S. K. Podnebenna ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Україна
  • V. V. Burlaka ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Україна
  • S. V. Gulakov ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Україна

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.38.2019.181483

Ключові слова:

машина контактного зварювання, джерело живлення, несиметричне навантаження, пристрій синхронізації, коефіцієнт несиметрії

Анотація

У статті досліджено роботу комплексу однофазних машин контактного зварювання з боку їх впливу на симетрію і коливання напруги живлення, особливо за умов «слабкої» мережі. Запропоновано метод зниження негативного впливу комплексу машин контактного зварювання на симетрію і коливання напруги мережі за рахунок встановлення технічних засобів вибору пари фаз, від яких живитиметься кожна контактна машина, та застосування централізованого керування їх системами управління. При цьому забезпечується розподіл навантаження по фазах, максимально наближений до симетричного, а вибір пари фаз для живлення кожної контактної машини комплексу здійснюється безпосередньо перед початком циклу зварювання (при нульовому струмі), що дає змогу значно підвищити строк служби комутаційної апаратури. Результати моделювання типового комплексу машин контактного зварювання з живленням від «слабкої» мережі (потужність машин становить близько 5% потужності КЗ мережі) показали, що запропонований підхід дає змогу зменшити коефіцієнт несиметрії напруги більш ніж в 2 рази

Біографії авторів

S. K. Podnebenna, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Кандидат технічних наук, доцент

V. V. Burlaka, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Доктор технічних наук, доцент

S. V. Gulakov, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Доктор технічних наук, професор

Посилання

Список використаних джерел (ГОСТ):

Kuzin D. Power Quality Improvement in Single-phase Power Supplies for Resistance Welding / D. Kuzin, T. Khyzhniak, O.Bondarenko // International Conference on Electronics and Information Technology (EIT). – 2016. – Pp. 1-5. – Mode of access: DOI: 10.1109/ICEAIT.2016.7500985.

Рекомендации по расчету электрических нагрузок и выбору сетей, питающих установки для контактной сварки М788-917. – М. : ВНИПИ ТПЭП, ГО «Электропроект», 1983. – 102 с.

Поднебенная С.К. Оптимизация работы комплекса машин контактной сварки / С.К. Поднебенная, В.В. Бурлака, С.В. Гулаков // Сварка и родственные технологии: перспективы развития : материалы IV международной научно-технической конференции (04-07 октября 2016; Краматорск) / под общ. ред. д-ра техн. наук Н. А. Макаренко. – Краматорск : ДГМА, 2016. – C. 102.

Лебедев В.К. Система питания для машин контактной сварки с транзисторным инвертором / В.К. Лебедев, А.А. Письменный // Автоматическая сварка. – 2003. – № 2. – С. 11-13.

Рымар С.В. Влияние однофазных источников питания сварочной дуги на электриче-скую сеть / С.В. Рымар, А.М. Жерносеков, В.Н. Сидорец // Автоматическая сварка. – 2011. – № 12. – С. 9-15.

Поліпшення електромагнітної сумісності джерел живлення для систем контактного зварювання / П.С. Сафронов [та ін.] // Технічна електродинаміка. – 2014. – № 5. – С. 89-91.

Wagner M., Kolb S. Efficiency Improvements for High Frequency Resistance Spot Welding // 15th European Conference on Power Electronics and Applications (EPE). – 2013. – Pp. 1-9. – Mode of access: DOI: 10.1109/EPE.2013.6634720.

Saleem J. Power Electronics for Resistance Spot Welding Equipment / J. Saleem // Mid Sweden University Licentiate Thesis. – Sundsvall. – 2012. – 42 p.

ГОСТ 13109-97. Электрическая энергия. Совместимость технических средств. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения. – Введ. 1999-01-01. – К. : Госстандарт Украины. – 1999. – 32 с.

References:

Kuzin D., Khyzhniak T., Bondarenko O. Power Quality Improvement in Single-phase Power Supplies for Resistance Welding. International Conference on Electronics and Information Technology (EIT), 2016, pp. 1-5. doi: 10.1109/ICEAIT.2016.7500985.

Rekomendatsii po raschetu elektricheskikh nagruzok i vyboru setei, pitaiushchikh ustanovki dlia kontaktnoi svarki M788-917 [Recommendations for the calculation of electrical loads and the selection of networks supplying resistance welding systems M788-917]. Moscow, VNIPI TPEP, GO «Elektroproekt» Publ., 1983. 102 p. (Rus.)

Podnebennaia S.K., Burlaka V.V., Gulakov S.V. Optimizatsiia raboty kompleksa mashin kontaktnoi svarki. Materialy 4th Mezhd. nauch.-tekhn. konf. «Svarka i rodstvennye tekhnologii: perspektivy razvitiia» [Optimization of the work of a complex of resistance welding machines. Proceedings of 4th Int. Sci.-Tech. Conf. «Welding and related technologies: development prospects»]. Kramatorsk, 2016, p. 102. (Rus.)

Lebedev V.K., Pis’mennyi A.A. Sistema pitaniia dlia mashin kontaktnoi svarki s tranzistornym invertorom [Power system for resistance welding machines with transistor inverter]. Avtomaticheskaia svarka – Automatic Welding, 2003, no. 2, pp. 11-13. (Rus.)

Rymar S.V., Zhernosekov A.M., Sidorets V.N. Vliianie odnofaznykh istochnikov pitaniia svarochnoi dugi na elektricheskuiu set’ [The effect of single-phase welding arc power sources on the electrical network]. Avtomaticheskaia svarka – Automatic Welding, 2011, no. 12, pp. 9-15. (Rus.)

Safronov P.S., Bondarenko Iu.V., Bondarenko O.F., Sidorets’ V.M., Kucherenko D.V. Polіpshennia elektromagnіtnoї sumіsnostі dzherel zhivlennia dlia sistem kontaktnogo zvariuvannia [Improvement of electromagnetic compatibility of power supplies for contact welding systems]. Tekhnіchna elektrodinamіka – Technical Electrodynamics, 2014, no. 5, pp. 89-91. (Ukr.)

Wagner M., Kolb S. Efficiency Improvements for High Frequency Resistance Spot Welding. 15th European Conference on Power Electronics and Applications (EPE), 2013, pp. 1-9. doi: 10.1109/EPE.2013.6634720.

Saleem J. Power Electronics for Resistance Spot Welding Equipment. Mid Sweden University Licentiate Thesis, Sundsvall, 2012. 42 p.

GOST 13109-97. Elektricheskaia energiia. Sovmestimost’ tekhnicheskikh sredstv. Normy kachestva elektricheskoi energii v sistemakh elektrosnabzheniia obshchego naznacheniia [State Standart 13109-97. Electric Energy. Hardware Compatibility. Quality standards for electric energy in general power supply systems]. Kiev, Gosstandart Ukrainy Publ., 1999. 32 p.

##submission.downloads##

Як цитувати

Podnebenna, S. K., Burlaka, V. V., & Gulakov, S. V. (2019). Дослідження комплексу машин контактного зварювання за допомогою імітаційного моделювання. Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки, (38), 151–158. https://doi.org/10.31498/2225-6733.38.2019.181483

Номер

Розділ

Електротехніка та електроенергетика