Математична модель життєвого циклу сталі як фактор оптимізації металургійного виробництва з метою покращення екологічних показників

Автор(и)

  • P. S. Kharlashin ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Україна
  • I. V. Butorina Санкт-Петербурзький політехнічний університет Петра Великого, м. Санкт-Петербург, Російська Федерація
  • A. V. Bendich ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Україна

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.24.2012.19744

Ключові слова:

навколишнє середовище, сталий розвиток, математична модель, життєвий цикл сталі, екологічні показники, оптимізація виробництва, модернізація, ефективність

Анотація

Розглянута основна світова проблема людства – вплив металургійної галузі на стан навколишнього середовища. На основі розроб- леної математичної моделі дано опис матеріальних та енергетичних потоків на підприємстві з повним металургійним циклом. Представлені основні принципи роз- витку економіки у гармонії з навколишнім середовищем планети...

Біографії авторів

P. S. Kharlashin, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Доктор технічних наук, професор

I. V. Butorina, Санкт-Петербурзький політехнічний університет Петра Великого, м. Санкт-Петербург

Доктор технічних наук, професор

A. V. Bendich, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Аспірант

Посилання

Харлашин П.С. Металургія (проблеми, теорія, технологія, якість) : підручник для ВУЗів / П.С. Харлашин, В.С. Волошин, Г.С. Єршов, Т.М. Чаудрі, В.П. Тарасов, О.М. Скребцов, В.І. Капранов, В.О. Роянов, Л.К. Лещинський, В.П. Сударєв. – Маріуполь: ПДТУ, 2004. – 723 с.

Буторина И.В. Основы устойчивого развития металлургической отрасли / И.В. Бутори-на. – Донецк : Каштан, 2005. – 332 с.

Буторина И.В. Поиск путей устойчивого развития металлургической отрасли методом математического моделирования / И.В. Буторина, П.С. Харалашин // Электрометаллургия. – 2003. – № 4. – С. 56-60.

Буторина И.В. Расчёт выбросов оксидов азота в металлургическом производстве / И.В. Буторина // Сталь. – 2004. – № 3. – С. 70-72.

Бойченко Б.М. Конвертерное производство стали : учебник / Б.М. Бойченко, В.Б. Охотский, П.С. Харлашин. – Днепропетровск : РВА «Дніпро-ВАЛ», 2006. – 454 с.

Андо Д. Проблемы загрязнения окружающей среды оксидами серы и азота и современ-ные меры сокращения их выброса в различных странах / Д. Андо // Черметинформация. – 1987. – Т. 23. – № 7. – С. 3-13.

##submission.downloads##

Як цитувати

Kharlashin, P. S., Butorina, I. V., & Bendich, A. V. (2013). Математична модель життєвого циклу сталі як фактор оптимізації металургійного виробництва з метою покращення екологічних показників. Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки, (24), 25–37. https://doi.org/10.31498/2225-6733.24.2012.19744