Вплив умов чорнової деформації на міцність та характер руйнування прокату сталі Х70

Автор(и)

  • I. F. Tkachenko ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine
  • D. V. Vizenkov ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.24.2012.19756

Ключові слова:

штрипсові сталі, термомеханічна прокатка, межа течії, міжзеренне в’язке руйнування

Анотація

З застосуванням методів кількісної метало– та фрактографії, а також випробувань на одновісне розтягнення вивчено вплив температури чорнової деформаціі при термомеханічній прокатці на структуру, характер руйнування та межу течії штрипсу зі сталі Х70. Встановлено зростання міцності прокату зі зменшенням температури чорнової прокатки, яке супроводжується подрібненням феритового зерна та переходом до переважно міжзереного в’язкого руйнування. Отримані результати пояснено інтенсивним розвитком рекристалізації аустеніту на початкових стадіях чорнової прокатки 

Біографії авторів

I. F. Tkachenko, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Доктор технічних наук, професор

D. V. Vizenkov, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Молодший науковий співробітник

Посилання

Марченко В.Н. Современные тенденции разработки и производства сталей и труб для магистральных газо- и нефтепроводов / В.Н. Марченко, Б.Ф. Зинько // Металлург. – 2008. – № 3. – С. 49-55.

Лаухин Д.В. Полигонизация аустенита при контролируемой прокатке: монография / В.И. Большаков, Д.В. Лаухин. – Днепропетровск : «Свидлер А.Л.», 2011. – 242 с.

Эфрон Л.И. Влияние режимов контролируемой прокатки на структуру и свойства микролегированных сталей для труб большого диаметра / Л.И. Эфрон, Ю.Д. Морозов, Е.А. Голи-Оглу // Металлург. – 2011. – № 1. – С. 69-74.

Дюк В. Data Mining: учебный курс / В. Дюк, А. Самойленко. – СПб : Питер, 2001. – 368 с.

Ткаченко И. Ф. Многоцелевая оптимизация технологии термического упрочнения про-ката высокопрочных свариваемых сталей с использованием компьютерной технологии «Data Mining» / И.Ф. Ткаченко // Вісник Приазов. держ. техн. ун-ту : зб. наук. праць / ПДТУ. – Маріуполь, 2004. – Вип. 14. – С. 111-117.

Эфрон Л.И. Влияние режимов контролируемой прокатки на измельчение структуры и комплекс механических свойств низкоуглеродистых микролегированных сталей / Л.И. Эфрон, Ю.Д. Морозов, Е.А. Голи-Оглу // Сталь. – 2011. – № 5. – С. 67-72.

Ткаченко І.Ф. Розвиток наукових і методологічних основ прогнозування і оптимізації складів і технологій термічного зміцнення комплексно-легованих сталей : автореф. дис. ... д.т.н. : 05.16.01 / І.Ф.Ткаченко; ПДТУ. – Маріуполь, 2007. – 40 с.

##submission.downloads##

Як цитувати

Tkachenko, I. F., & Vizenkov, D. V. (2013). Вплив умов чорнової деформації на міцність та характер руйнування прокату сталі Х70. Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки, (24), 107–111. https://doi.org/10.31498/2225-6733.24.2012.19756