Визначення оптимальних умов механічної обробки деталей машин за критерієм найменшої собівартості

Автор(и)

  • F. V. Novikov Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харьків, Ukraine
  • V. О. Zhovtobryukh ВАТ ВаріУс, м. Днепропетровськ, Ukraine
  • E. Yu. Benin ВАТ ВаріУс, м. Днепропетровськ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.24.2012.19819

Ключові слова:

собівартість обробки, продуктивність, стійкість, ефективність високошвидкісне різання

Анотація

Отримано аналітичну залежність для визначення собівартості обробки з урахуванням основних змінних статей витрат і встановлені умови її зменшення. Доведено існування екстремуму (мінімуму) собівартості обробки від швидкості різання й визначені екстремальні значення основних параметрів обробки, включаючи продуктивність, стійкість інструмента, кількість інструментів, необхідних для обробки заданої партії деталей і т.д. Показана ефективність (з погляду зменшення собівартості й підвищення продуктивності обробки) застосування високошвидкісного різання. Установлено високий ступінь збіжності теоретичних і експериментальних результатів 

Біографії авторів

F. V. Novikov, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харьків

Доктор технічних наук, професор

V. О. Zhovtobryukh, ВАТ ВаріУс, м. Днепропетровськ

Інженер

E. Yu. Benin, ВАТ ВаріУс, м. Днепропетровськ

Інженер

Посилання

Бобров В.Ф. Основы теории резания металлов / В.Ф. Бобров. – М.: Машиностроение, 1975. – 343с.

Маталин А.А. Технология машиностроения: учебник / А.А. Маталин. – Л. : Машиностроение, 1985. – 496 с.

Жовтобрюх В.А. Теоретический анализ условий уменьшения себестоимости механиче-ской обработки / В.А. Жовтобрюх// Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків : ХНТУСГ, 2011. – Вип. 115. – С. 68-73.

Новиков Ф.В. Расчет параметров режимов резания по критериям наименьшей себестоимости и наибольшей производительности обработки / Ф.В. Новиков, В.А. Жовтобрюх // Новые и нетрадиционные технологии в ресурсо- и энергосбережении: материалы научн.-техн. конф., 19-22 сентября 2011 г., г. Одесса. – Киев: АТМ Украины, 2011. – 148-151.

##submission.downloads##

Як цитувати

Novikov, F. V., Zhovtobryukh V. О., & Benin, E. Y. (2013). Визначення оптимальних умов механічної обробки деталей машин за критерієм найменшої собівартості. Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки, (24), 241–247. https://doi.org/10.31498/2225-6733.24.2012.19819