Ідентифікація зовнішніх вагонопотоків металургійних підприємств

Автор(и)

  • V. E. Parunakjan ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine
  • А. V. Maslak ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine
  • M. L. Aksenov ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.24.2012.19829

Ключові слова:

зовнішні вагонопотоки, транспортно-вантажний комплекс, функціонально-вартісний аналіз, система здвоєних операцій

Анотація

У статті проведена ідентифікація зовнішнього вагонопотоку великого металургійного підприємства на основі функціонального аналізу. Розроблено принципову схему моделі переробки рухомого складу з виділенням чотирьох функціональних модулів. Розглянуто основні внутрішні функції кожного модуля 

Біографії авторів

V. E. Parunakjan, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Доктор технічних наук, професор

А. V. Maslak, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Кандидат технічних наук, доцент

M. L. Aksenov, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Старший викладач

Посилання

Парунакян В.Э. Основные принципы формирования логистической системы производственно-транспортного комплекса промышленных предприятий / В.Э. Парунакян // Вестник Восточноукр. нац. ун-та им. В. Даля. – Луганск, 2010. – №10 (152), ч. 1. – С. 159-173.

Парунакян В.Э. Концепция повышения эффективности управления вагонопотоками предприятий / В.Э.Парунакян, В.А. Бойко, Ю.В.Гусев // Вісник Приазов. держ. техн. ун-ту: Зб. наук. пр. – Маріуполь, 2003. – Вип. № 13. – С. 264-268.

Шмулевич М.И. Автоматизированные системы управления промышленным транспор-том. / М.И. Шмулевич // Промышленный транспорт XXI век. 2008 г. - №1. – С. 45-49.

Турпак С.М. Організація перевезень продукції гірничо-металургійного комплексу у приватних вагонах // Сборник научных трудов Национального горного университета. – 2004. – № 19. С. 123 – 126.

Парунакян В.Э. Методика оценки перерабатывающей мощности грузовой железнодорожной станции промышленного предприятия. Часть I / В.Э.Парунакян, В.А. Бойко // Вісник Приазов. держ. техн. ун-ту: Зб. наук. пр. – Маріуполь, 2007. – Вип. № 17. – С. 264-268.

##submission.downloads##

Як цитувати

Parunakjan, V. E., Maslak А. V., & Aksenov, M. L. (2013). Ідентифікація зовнішніх вагонопотоків металургійних підприємств. Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки, (24), 295–303. https://doi.org/10.31498/2225-6733.24.2012.19829