Дослідження складу донних мулових відкладень Азовського моря як потенційного джерела біогазу

Автор(и)

  • V. S. Voloshin ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Україна
  • V. G. Mnacakanyan ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Україна
  • G. B. Ryazantsev ДВНЗ "Московський державний університет ім. М. В. Ломоносова ", м. Москва, Російська Федерація
  • A. V. Fedosov ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Україна
  • M. A. Haskov ДВНЗ "Московський державний університет ім. М. В. Ломоносова ", м. Москва, Російська Федерація

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.24.2012.19832

Ключові слова:

донний мул, біогаз, метан, Азовське море, хімічний склад, екологія, вуглекислий газ, альтернативна енергія

Анотація

У статті розглянуті природні передумови для утворення і виділення біогазу з донного мулу Північного Приазов'я, проведений хімічний аналіз донних мулових відкладень, оновлена карта вимірів кордону мулу і приведена динаміка зміни складу донного мулу Білосарайської затоки Азовського моря за 2010 і 2011 роки 

Біографії авторів

V. S. Voloshin, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Доктор технічних наук, професор

V. G. Mnacakanyan, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Аспірант

G. B. Ryazantsev, ДВНЗ "Московський державний університет ім. М. В. Ломоносова ", м. Москва

Науковий співробітник

A. V. Fedosov, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Кандидат технічних наук, старший викладач

M. A. Haskov, ДВНЗ "Московський державний університет ім. М. В. Ломоносова ", м. Москва

Науковий співробітник

Посилання

Хрусталев Ю.П. Позднечетвертичные отложения Азовского моря и условия их накопления / Ю.П. Хрусталев, Ф.А. Щербаков. – Ростов-на-Дону : Изд-во Ростовского университета, 1974. – 148 с.

Волошин В.С. Исследование биогазовой продуктивности донного ила Азовского моря // Вестник ПГТУ, Сер. : Тех. науки / В.С. Волошин, В.Г. Мнацаканян, Г.Б. Рязанцев, Т.Г. Данилова, М.А. Хасков – Мариуполь, 2011 – С. 261-265.

Склярова М.К. Методика технологического контроля работы очистных сооружений городской канализации / М.К. Склярова. – М. : Изд-во Стройиздат, 1977. – 302 с.

Янко В.Г. Обработка сточных вод и осадка в менантенках / В.Г. Янко, Ю.Г. Янко. – Киев : Будивельник, 1978. – 120 с.

##submission.downloads##

Як цитувати

Voloshin, V. S., Mnacakanyan, V. G., Ryazantsev, G. B., Fedosov, A. V., & Haskov, M. A. (2013). Дослідження складу донних мулових відкладень Азовського моря як потенційного джерела біогазу. Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки, (24), 316–322. https://doi.org/10.31498/2225-6733.24.2012.19832