Моніторинг техногенного забруднення повітряного середовища міста Маріуполя

Автор(и)

  • V. L. Monin ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Україна

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.24.2012.19834

Ключові слова:

атмосфера, повітряне середовище, забруднюючі речовини, промислові викиди, джерела забруднення, граничнодопустимі концентрації, підфакельні дослідження, пости спостережень, санітарно захисна зона, екологія

Анотація

У статті розглянуті сучасні підходи до системи моніторингу повітряного середовища промислово розвинених міст. Приведена характеристика джерел викидів забруднюючих речовин, а також результати досліджень хімічного складу атмосферного повітря, за даними станції санітарно-епідеміологічного контролю м. Маріуполя 

Біографія автора

V. L. Monin, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Кандидат біологічних наук, доцент

Посилання

Кузенкова Г.В. Введение в экологический мониторинг : учебное пособие. – Нижний Новгород : НФ УРАО, 2002. – 72 с.

Берлянд М.Е. Прогноз и регулирование загрязнения атмосферы. – Л. : Гидрометеоиздат, 1985. – 272 с.

Берлянд М.Е. Современные проблемы атмосферной диффузии и загрязнения атмосферы. – Л. : Гидрометеоиздат, 1975. – 448 с.

Данилов-Данильян В.И. Экология, охрана природы и экологическая безопасность. – М. : МНЭПУ, 1997. – 348 с.

ГОСТ 17.2.3.01 – 86. Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов. – М. : Изд-во стандартов, 1987. – 5 с.

Колотило Д.М. Системы технологий и экология промышленности. – К: НМКВО,1992. – 198 с.

##submission.downloads##

Як цитувати

Monin, V. L. (2013). Моніторинг техногенного забруднення повітряного середовища міста Маріуполя. Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки, (24), 327–334. https://doi.org/10.31498/2225-6733.24.2012.19834