Підвищення експлуатаційної надійності магніто-грейферного крану за рахунок усунення залишкових деформацій в пролітних балках

Автор(и)

  • V. P. Lavrik ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Україна
  • V. V. Syglobov ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Україна
  • V. V. Shishkin ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Україна
  • A. V. Loza ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Україна

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.39.2019.201058

Ключові слова:

магніто-грейферний кран, головна балка, деформація, будівельний підйом, гаряча правка, метод попереднього напруження

Анотація

В роботі наведені результати обстеження металоконструкцій головних (пролітних) балок моста магніто-грейферного крану. Виявлені причини виникнення залишкового (від’ємного) прогину цих балок, відзначений негативний вплив прогину на експлуатаційні характеристики і безпеку роботи крану. Запропоновано економічно доцільну комплексну технологію ремонту металоконструкцій пролітних балок з метою продовження терміну служби крану. Розроблено конструкцію натяжного пристрою і його кріплення на головних балках. Складено схему технологічного процесу комплексного ремонту

Біографії авторів

V. P. Lavrik, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Кандидат технічних наук, доцент

V. V. Syglobov, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Доктор технічних наук, професор

V. V. Shishkin, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Кандидат технічних наук, доцент

A. V. Loza, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Кандидат технічних наук, доцент

Посилання

Перелік використаних джерел (ДСТУ):

Концевой Е.М. Ремонт крановых металлоконструкций / Е.М. Концевой, Б.М. Розен-штейн. – М. : Машиностроение, 1979. – 206 с.

Брауде В.И. Надежность подъемно-транспортных машин / В.И. Брауде, Л.Н. Семенов. – Л. : Машиностроение, 1986. – 186 с.

Слободяник В.А. Повышение долговечности крановых мостов методом преднапря-жений / В.А. Слободяник // Автомобильный транспорт : Сб. науч. тр. / ХГАДТУ. – Харьков, 2000. – С. 54-56.

Сахновский М.М. Уроки аварий стальных конструкций / М.М. Сахновский, А.М. Титов. – Киев : Будивельник, 1969. – 200 с.

Куркин С.А. Технология, механизация и автоматизация производства сварных кон-струкций / С.А. Куркин, В.М. Ховов, А.М. Рыбачук. – М. : Машиностроение, 1989. – 328 с.

References:

Kontsevoi E.M., Rozenshtein B.M. Remont kranovykh metallokonstruktsii [Repair of crane metal structures]. Moscow, Mashinostroenie Publ., 1979. 206 p. (Rus.)

Braude V.I., Semenov L.N. Nadezhnost’ pod’emno-transportnykh mashin [The reliability of hoisting machines]. Leningrad, Mashinostroenie Publ., 1986. 186 p. (Rus.)

Slobodianik V.A. Povyshenie dolgovechnosti kranovykh mostov metodom prednapriazhenii [Increased durability of crane bridges using the prestressing method]. Avtomobil’nyi transport – Automobile Transport, 2000, pp. 54-56. (Rus.)

Sakhnovskii M.M., Titov A.M. Uroki avarii stal’nykh konstruktsii [Steel construction accident lessons]. Kyiv, Budivel’nik Publ., 1969. 200 p. (Rus.)

Kurkin S.A., Khovov V.M., Rybachuk A.M. Tekhnologiia, mekhanizatsiia i avtomatizatsiia proizvodstva svarnykh konstruktsii [Technology, mechanization and automation of the production of welded structures]. Moscow, Mashinostroenie Publ., 1989. 328 p. (Rus.)

##submission.downloads##

Як цитувати

Lavrik, V. P., Syglobov, V. V., Shishkin, V. V., & Loza, A. V. (2020). Підвищення експлуатаційної надійності магніто-грейферного крану за рахунок усунення залишкових деформацій в пролітних балках. Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки, (39), 81–86. https://doi.org/10.31498/2225-6733.39.2019.201058

Номер

Розділ

Машинобудування та металообробка