Закономірності формування і зниження температури різання при механічній обробці

Автор(и)

  • В. І. Полянський ООО «Імперія металів», м. Харків, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.39.2019.201065

Ключові слова:

лезова обробка, шліфування, точіння, якість і продуктивність обробки, умовне напруження різання, теплова напруженість процесу різання

Анотація

Запропоновано новий теоретичний підхід до визначення температури різання при лезовій обробці. Показано, що в розрахунковій схемі процесу різання, заснованої на представленні припуску, що знімається, у вигляді пакету елементарних прямолінійних адіабатичних стрижнів, які перерізаються ріжучим інструментом, необхідно враховувати кількість зсувних елементарних обсягів оброблюваного матеріалу. По суті, необхідно перейти від обліку безперервного характеру перерізання адіабатичного стрижня до дискретного характеру його перерізання. Розрахунками встановлено, що зі збільшенням кількості зсувних елементарних обсягів оброблюваного матеріалу температура різання збільшується. Тому необхідно прагнути до їх зменшення. Це досягається при лезовій обробці, так як при шліфуванні має місце фактично безперервний характер перерізання елементарних адіабатичних стрижнів і температура різання приймає найбільші значення. Отримане рішення дозволяє обгрунтувати ефективність переходу на фінішних операціях від процесу шліфування до сучасних методів лезової обробки з метою зменшення температури різання і підвищення якості оброблюваних поверхонь

Біографія автора

В. І. Полянський, ООО «Імперія металів», м. Харків

Кандидат технічних наук, генеральний директор

Посилання

Перелік використаних джерел (ДСТУ):

Якимов А.В. Оптимизация процесса шлифования / А.В. Якимов. – М. : Машиностроение, 1975. – 175 с.

Сипайлов В.А. Тепловые процессы при шлифовании и управление качеством поверхности / В.А. Сипайлов. – М. : Машиностроение, 1978. – 166 с.

Резников А.Н. Теплофизика процессов механической обработки материалов / А.Н. Резников. – М. : Машиностроение, 1981. – 279 с.

Силин С.С. Метод подобия при резании материалов / С.С. Силин. – М. : Машиностроение, 1979. – 152 с.

Современные технологии и техническое перевооружение предприятий : монография / Ф.В. Новиков, В.А. Жовтобрюх, А.А. Андилахай, Д.Ф. Новиков, В.И. Полянский. – Днепр : Лира, 2018. – 400 с.

Полянский В.И. Теоретический анализ параметров теплового процесса при шлифовании / В. И. Полянский // Вісник Донбаської державної машинобудівної академії : Зб. наук. пр. / ДДМА. – Краматорськ, 2018. – № 1 (43). – С. 170-175.

Новиков Ф.В. Оптимальные решения в технологии машиностроения : монография / Ф.В. Новиков, В.А. Жовтобрюх, В.Г. Шкурупий. – Днепр : Лира, 2018. – 424 с.

Физико-математическая теория процессов обработки материалов и технологии машиностроения : в 10 т. Т. 3. Резание материалов лезвийными инструментами / Под общ. ред. Ф.В. Новикова и А.В. Якимова. – Одесса : ОНПУ, 2003. – 546 с.

Физико-математическая теория процессов обработки материалов и технологии машиностроения : в 10 т. Т. 1. Механика резания материалов / Под общ. ред. Ф.В. Новикова и А.В. Якимова. – Одесса : ОНПУ, 2002. – 580 с.

References:

Iakimov A.V. Optimizatsiia protsessa shlifovaniia [Grinding process optimization]. Moscow, Mashinostroenie Publ., 1975. 175 p. (Rus.)

Sipailov V.A. Teplovye protsessy pri shlifovanii i upravlenie kachestvom poverkhnosti [Grinding thermal processes and surface quality control]. Moscow, Mashinostroenie Publ., 1978. 166 p. (Rus.)

Reznikov A.N. Teplofizika protsessov mekhanicheskoi obrabotki materialov [Thermophysics of the processes of mechanical processing of materials]. Moscow, Mashinostroenie Publ., 1981. 279 p. (Rus.)

Silin S.S. Metod podobiia pri rezanii materialov [Similarity method when cutting materials]. Moscow, Mashinostroenie Publ., 1979. 152 p. (Rus.)

Novikov F.V., Zhovtobriukh V.A., Andilakhai A.A., Novikov D.F., Polianskii V.I. Sovremennye tekhnologii i tekhnicheskoe perevooruzhenie predpriiatii : monografiia [Modern technologies and technical re-equipment of enterprises: monograph]. Dnipro, Lira Publ., 2018. 400 p. (Rus.)

Polianskii V.I. Teoreticheskii analiz parametrov teplovogo protsessa pri shlifovanii [Theo-retical analysis of the parameters of the thermal process during grinding]. Vіsnik Donbas’koї derzhavnoї mashinobudіvnoї akademії – Herald of the Donbass State Engineering Academy, 2018, no. 1 (43), pp. 170-175. (Rus.)

Novikov F.V., Zhovtobriukh V.A., Shkurupii V.G. Optimal’nye resheniia v tekhnologii mashinostroeniia: monografiia [Optimal solutions in engineering technology: a monograph]. Dnipro, Lira Publ., 2018. 424 p. (Rus.)

After ed. Novikov F.V., Iakimov A.V. Fiziko-matematicheskaia teoriia protsessov obrabotki materialov i tekhnologii mashinostroeniia. Tom 3: Rezanie materialov lezviinymi instrumentami [Physicomathematical theory of materials processing processes and engineering technology. Vol. 3: Cutting materials with blade tools]. Odessa, 2003. 546 p. (Rus.)

After ed. Novikov F.V., Iakimov A.V. Fiziko-matematicheskaia teoriia protsessov obrabotki materialov i tekhnologii mashinostroeniia. Tom 1: Mekhanika rezaniia materialov [Physicomathematical theory of materials processing processes and engineering technology. Vol. 1 : Material cutting mechanics]. Odessa, 2002. 580 p. (Rus.)

##submission.downloads##

Як цитувати

Полянський, В. І. (2020). Закономірності формування і зниження температури різання при механічній обробці. Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки, (39), 119–126. https://doi.org/10.31498/2225-6733.39.2019.201065

Номер

Розділ

Машинобудування та металообробка