Пристрій діагностування пробою випрямляча безщіткових збуджувачів синхронних машин

Автор(и)

  • V. Yu. Koromyslenko ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine
  • D. H. Minin ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine
  • V. V. Burlaka ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine
  • S. K. Podnebenna ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.39.2019.201067

Ключові слова:

синхронна машина, безщітковий збуджувач, діагностування пробою, випрямляч, що обертається, обмотка збудження

Анотація

В роботі розглянуті передумови створення пристрою для діагностування пробою випрямляча і розрядного тиристора безщіткового збуджувача синхронної машини без необхідності її розбирання. Проаналізовані процеси, що протікають у збуднику і випрямлячі, що обертається. Сформульовані вимоги до системи діагностування збудника. Наведені результати експериментів, виконаних у лабораторних умовах, показана можливість забезпечення діагностики (виявлення пробою) роторних елементів збудника (діодів, розрядних тиристорів) перед пуском машини шляхом подання на обмотку збудження збудника напруги 220 В 50 Гц. Показано, що пошкодження елементів збудника, розташованих на роторі, може бути виявлено шляхом аналізу ЕРС обмотки збудження збудника, для чого її живлення має бути виконане від джерела з високим вихідним опором (в експерименті використовувався гіратор на активних елементах). Запропонована електрична схема системи діагностування елементів збудника, розташованих на роторі, яка виконана на основі однокристального мікроконтролера та дозволяє виявляти пробій діодів роторного випрямляча або розрядного ланцюжка на зупиненій машині (перед пуском). Крім того, під час пуску машини запропонована система, що фіксує напругу відкривання розрядного ланцюжка, а під час роботи – вимірює напругу на виході роторного випрямляча. Передача інформації з ротора збудника, на якому встановлюється запропонована система, здійснюється шляхом використання повітряного трансформатора методом зворотного розсіювання

Біографії авторів

V. Yu. Koromyslenko, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Студент

D. H. Minin, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Студент

V. V. Burlaka, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Доктор технічних наук, доцент

S. K. Podnebenna, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Кандидат технічних наук, доцент

Посилання

Перелік використаних джерел (ДСТУ):

Чередник Н.Г. Дослідження режиму синхронного генератора когенераційної установки у складі системи електропостачання малого промислового підприємства / Н.Г. Чередник, О.В. Бялобржеський // Гірнича електромеханіка та автоматика. – 2015. – Вип. 94. – С. 139-146. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/geta_2015_94_27.

Simulations of Rotating Brushless AC Excitation System with Controlled Thyristor Bridge Rectifier for Hydropower Generators [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:476290/fulltext02.

Maintenance Free Exciter [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://voith.com/corp-en/VH_Product_Brochure_Automation_Maintenance-free-exciter_15_vvk_t3404e_en.pdf.

DGC Brushless Excitation – Emerson Process Management [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.yumpu.com/en/document/view/11400516/dgc-brushless-excitation-emerson-process-management.

Brushless Excitation System Series Diode Redundancy for 2-pole Generators 265-700kW at 3,000-3,600rpm [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.electricmachinery.com/_

files/Brushless_Exciters/Series_Diode_Redundancy.pdf.

Thyricon Excitation System, Voith [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://voith.com/br/t3387_e_Thyricon_screen.pdf.

References:

Cherednyk N.H., Byalobrzhes’kyy O.V. Doslіdzhennia rezhimu sinkhronnogo generatora kogeneratsіinoї ustanovki u skladі sistemi elektropostachannia malogo promislovogo pіdpriєmstva [Investigation of the mode of synchronous generator of a cogeneration unit within the power supply system of a small industrial enterprise]. Gіrnicha elektromekhanіka ta avtomatika – Mining Electrical and Automation, 2015, vol. 94, pp. 139-146. (Ukr.)

Simulations of Rotating Brushless AC Excitation System with Controlled Thyristor Bridge Rectifier for Hydropower Generators Available at : www.diva-portal.org/smash/get/diva2:476290/

fulltext02 (accessed 15 September 2019).

Maintenance Free Exciter Available at : www.voith.com/corp-en/VH_Product_Brochure_

Automation_Maintenance-free-exciter_15_vvk_t3404e_en.pdf (accessed 5 August 2019).

DGC Brushless Excitation – Emerson Process Management Available at : www.yumpu.com/en/

document/view/11400516/dgc-brushless-excitation-emerson-process-management (accessed 5 August 2019).

Brushless Excitation System Series Diode Redundancy for 2-pole Generators 265-700 kW at 3,000-3,600 rpm Available at : www.electricmachinery.com/_files/Brushless_Exciters/Series_

Diode_Redundancy.pdf (accessed 30 June 2019).

Thyricon Excitation System, Voith Available at : www.voith.com/br/t3387_e_Thyricon_screen.pdf (accessed 25 September 2019).

##submission.downloads##

Як цитувати

Koromyslenko, V. Y., Minin, D. H., Burlaka, V. V., & Podnebenna, S. K. (2020). Пристрій діагностування пробою випрямляча безщіткових збуджувачів синхронних машин. Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки, (39), 134–142. https://doi.org/10.31498/2225-6733.39.2019.201067

Номер

Розділ

Електротехніка та електроенергетика