До питання про типовість блокчейн-технологій у інжинірингу

Автор(и)

  • V. S. Voloshin ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine
  • I. V. Fedosova ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine
  • D. S. Mironenko ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.39.2019.201069

Ключові слова:

блокчейн-технологія, транзакції, майнінг, децентралізація, довірчі протоколи, розподілені реєстри, інтернет речей

Анотація

У роботі систематизовано основні терміни, що дозволяють користувачеві познайомитися з особливостями блокчейн-технологій. Показано основну якість блокчейн-системи, що дає право її учасникам забезпечувати необхідний рівень довіри до системи і до кожного інкогнітивного її учасника. Представлені особливості формування ключів доступу до системи з боку учасників, адреси програмних продуктів для формування громадської AEPuKey і приватного AEPrKey ключів. Запропоновано спрощений алгоритм роботи в блокчейне для типового користувача, що включає порядок проведення транзакцій і їх речовий зміст, правила запису інформації про нову, необроблену транзакцію, порядок і правила обробки протоколів у системі, перевірки і підпису індивідуальним ключем усіма учасниками на предмет її можливості, наявності ресурсу у автора транзакції. Дано уявлення про те, як здійснюється майнінг сформованих реєстрів і їх хеш-кодування, що собою являє конвертатор з прихованим алгоритмом генерації випадкових бітових рядів і як ним користуватися в першому наближенні. Запропоновано наочна і спрощена модель майнінгової операції, що дає загальне уявлення користувачеві про цей вид роботи в рамках блокчейн-технології. Ілюстровані приклади, коли відбувається збій системи на етапі легалізації чергового протоколу, дії системи і кожного з учасників по приведенню системи у новий довірчий стан. Представлений механізм порушення і розпізнавання цілісності пирингової мережі і дії щодо їх усунення. Подібна інформація може бути корисна тим користувачам, які тільки почали свій шлях в освоєнні блокчейн-технології в компанії, в бізнесі. Методичний матеріал не може бути корисним в існуючих технологіях, наприклад, Bitcoin, Ethereum та ін., через їх розгорнення в сторону поглиблення і складності професійного майнінгу, який вже не може бути забезпечений приватними комп’ютерними потужностями і вимагає більш професійного підходу і більш професійної техніки. Методика спрямована на популяризацію блокчейн-технологій в середовищі мікро-, малого та середнього бізнесу, в системах децентралізованого управління на самих різних його рівнях у вигляді простого і надійного від зломів програмного продукту, що дозволяє великій кількості споживачів ефективно створювати локальні технології типу розподіленого реєстру для вирішення найрізноманітніших задач в області децентралізації

Біографії авторів

V. S. Voloshin, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Доктор технічних наук, професор

I. V. Fedosova, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Доктор педагогічних наук, професор

D. S. Mironenko, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Кандидат технічних наук, доцент

Посилання

Список использованных источников (ДСТУ):

Винья П. Машина правды. Блокчейн и будущее человечества / П. Винья, М. Кейси; пер с англ. М. Сухотиной. – М. : Манн, Иванов и Фербер, 2018. – 320 с.

Тапскотт Д. Технология блокчейн: то, что движет финансовой революцией сегодня / Д. Тапскотт, А. Тапскотт; пер. с англ. К. Шашковой, Е. Ряхиной. – М. : Эксмо, 2018. – 448 с.

Генкин А. Блокчейн: как это работает и что нас ждет завтра / А. Генкин, А. Михеев. – М. : Альпина Паблишер, 2018. – 592 с.

Thompson C. Apple Has a Smart Home Problem: People Don’t Know They Want It Yet [Электронный ресурс] : [Веб-сайт]. – Электронные данные. – Режим доступа: www.businessinsider.com/apple-homekit-adoption-2015-6.

An Executive’s Guide to the Internet of Things [Электронный ресурс] : [Веб-сайт]. – Электронные данные. – Режим доступа: www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-digital/our-insights/an-executives-guide-to-the-internet-of-things.

Пряников М.М. Блокчейн как коммуникационная основа формирования цифровой экономики. Преимущества и проблемы / М.М. Пряников, А.В. Чугунов // International Journal of Open Information Technologies. – 2017. – Vol. 5, no. 6. – Рр. 49-55.

Kaminska I. Bitcoin’s Wasted Power-and How It Could Be Used to Heat Homes [Элект-ронный ресурс] : [Веб-сайт]. – Электронные данные. – Режим доступа: www.ft.com/content/384a349a-32a5-11e4-93c6-00144feabdc0.

References:

Vin’ia P., Keisi M. Mashina pravdy. Blokchein i budushchee chelovechestva [The machine of truth. Blockchain and the future of mankind]. Moscow, Mann, Ivanov i Ferber Publ., 2018. 320 p. (Rus.)

Tapskott D., Tapskott A. Tekhnologiia blokchein: to, chto dvizhet finansovoi revoliutsiei segodnia [Blockchain technology: what drives the financial revolution today]. Moscow, Eksmo Publ., 2018. 448 p. (Rus.)

Genkin A., Mikheev A. Blokchein: kak eto rabotaet i chto nas zhdet zavtra [Blockchain: how it works and what awaits us tomorrow]. Moscow, Al’pina Pablisher Publ., 2018. 592 p. (Rus.)

Thompson C. Apple Has a Smart Home Problem: People Don’t Know They Want It Yet Available at: www.businessinsider.com/apple-homekit-adoption-2015-6 (accessed 13 April 2019).

An Executive’s Guide to the Internet of Things Available at: www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-digital/our-insights/an-executives-guide-to-the-internet-of-things (accessed 05 March 2019).

Prianikov M.M., Chugunov A.V. Blokchein kak kommunikatsionnaia osnova formirovaniia tsifrovoi ekonomiki. Preimushchestva i problemy [Blockchain as the Communication Basis for the Digital Economy Development: Advantages and Problems]. International Journal of Open Information Technologies, 2017, vol. 5, no. 6, pp. 49-55. (Rus.)

Kaminska I. Bitcoin’s Wasted Power-and How It Could Be Used to Heat Homes Available at: www.ft.com/content/384a349a-32a5-11e4-93c6-00144feabdc0 (accessed 23 April 2019).

##submission.downloads##

Як цитувати

Voloshin, V. S., Fedosova, I. V., & Mironenko, D. S. (2020). До питання про типовість блокчейн-технологій у інжинірингу. Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки, (39), 151–159. https://doi.org/10.31498/2225-6733.39.2019.201069