Роль модифікацій і компонентності сировини з точки зору технологічних процесів відходоутворення

Автор(и)

  • V. S. Voloshin ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Україна

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.39.2019.201080

Ключові слова:

виробничий процес, відходи, енергія, компонентність, термодинамічна двоєдність, термодинамічна незворотність, нерівновага, ентропія системи

Анотація

Представлені дані про способи пригнічення відходоутворення в джерелі виникнення, технологічному процесі. Роблячи посилання на положення про термодинамічну двоєдність в технологічному процесі заснованого, в тому числі, на дослідженнях І. Пригожина, пропонується затвердити зміст сенсу сировини, використовуваної в технологічному процесі як багатокомпонентну субстанцію, що підлягає певному енергетичному впливу. Показано, що нерівноважна самоорганізація компонентних переходів сировини пов’язана з різким зменшенням оборотної частини ентропії системи за рахунок перерозподілу з незворотною її частиною. Можливості переходу від незворотності до оборотності можуть представляти інтерес з точки зору процесів відходоутворення, як відмова від термодинамічної двоєдності в технологічних процесах інженерними методами, саме тому, що з цими процесами тісно співвідноситься особливість перетворення тієї частини сировини, яка потім набуває необхідних властивостей товарної продукції, і які спочатку програмуються в цій технології, з наперед заданим енергетичним впливом. У роботі стверджується, що многокомпонентність сировини є причиною того, що виробнича система спочатку знаходиться в стані термодинамічної нерівноваги щодо частини таких компонентів. В роботі розширені знання щодо співвідношень термодинамічних потоків і сил для різних способів перетворення речовин, представлені вперше І. Пригожиним. Виконання умови  і  є приведення виробничої системи до кінцевої рівноваги за рахунок ліквідації процесів відходоутворення і заміни їх процесами таких перетворень, які призводять до появи нової товарної продукції в рамках одного і того ж технологічного процесу. В роботі розглядається випадок, коли оборотна частина ентропії системи мінімальна, але більша за необоротну її частину. Показана така можливість тільки в тому випадку, якщо зміна стану кожного компонента сировини досягається мінімальним впливом певного типу енергії. При цьому показано умови, при яких розподіл компонентів сировини між отриманою продукцією та відходами носить характер нормального. Існує пояснення того, що саме однаковий енергетичний вплив є причиною термодинамічної двоєдності, коли різні компоненти сировини співвідносяться з різними реакціями, що додають одним з них стан властивостей продукції, а іншим – стан властивостей відходу. Показано, що якісний енергетичний вплив в рамках єдиної виробничої системи – основа того, що кожен компонент сировинної бази знайде свого функціонального оператора. Тому, термодинамічна двоєдність в технологічному процесі може бути розірвана на користь сильної нерівноваги тільки застосуванням інших джерел енергії, які будуть технологічно пристосовані до компонентної (в ідеалі, всієї) структурі сировинної бази цього процесу

Біографія автора

V. S. Voloshin, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Доктор технічних наук, професор

Посилання

Список использованных источников (ДСТУ):

Пригожин И. От существующего к возникающему. Время и сложность в физических науках / И. Пригожин; под ред. Ю.Л. Климонтовича. – 3-е изд. – М. : КомКнига, 2006. – 296 с.

Николис Г. Познание сложного / Г. Николис, И. Пригожин. – М. : Мир, 1990. – 334 с.

References:

Prigozhin I. Ot sushchestvuiushchego k voznikaiushchemu. Vremia i slozhnost’ v fizicheskikh naukakh [From the existing to the arising. Time and Difficulty in the Physical Sciences]. Moscow, KomKniga Publ., 2006. 296 p. (Rus.)

Nikolis G., Prigozhin I. Poznanie slozhnogo [Knowledge of the complex]. Moscow, Mir Publ., 1990. 334 p. (Rus.)

##submission.downloads##

Як цитувати

Voloshin, V. S. (2020). Роль модифікацій і компонентності сировини з точки зору технологічних процесів відходоутворення. Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки, (39), 192–200. https://doi.org/10.31498/2225-6733.39.2019.201080

Номер

Розділ

Техногенна безпека