Пропозиції щодо підтримання температурного режиму в підкостюмному просторі рятувальника

Автор(и)

  • T. V. Kostenko Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України, м. Черкаси, Ukraine
  • O. V. Kostyrka Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України, м. Черкаси, Ukraine
  • A. I. Berezovskyi Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України, м. Черкаси, Ukraine
  • O. M. Zemlianskyi Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України, м. Черкаси, Ukraine
  • D. I. Golovko Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України, м. Черкаси, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.39.2019.201081

Ключові слова:

рятувальник, теплові травми, холодоагент, колектор, підкостюмний простір

Анотація

В статті розглянуто актуальне питання підтримання комфортного температурного режиму в підкостюмному просторі рятувальника під час ліквідації пожеж. Спосіб охолодження підкостюмного середовища за допомогою проточної схеми охолодження з використанням в якості холодоагенту води або піноутворюючого розчину має певний недолік в холодний період року, а саме вплив на тіло людини контрастних температур, які створюють небезпеку переохолодження організму. Для попередження дії низьких температур в холодну пору року запропоновано використання в системі охолодження колектора-підігрівача, виконаного з еластичного теплопровідного матеріалу, який виконує подвійну функцію: нагрів холодоагенту, а також екранує зовнішню оболонку протитеплового костюму від прямої дії теплових променів та конвекційних газових потоків. Запропоноване технічне рішення дозволить покращити температурний режим в підкостюмному просторі рятувальника

Біографії авторів

T. V. Kostenko, Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України, м. Черкаси

Доктор технічних наук, доцент

O. V. Kostyrka, Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України, м. Черкаси

Кандидат технічних наук, доцент

A. I. Berezovskyi, Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України, м. Черкаси

Кандидат технічних наук, доцент

O. M. Zemlianskyi, Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України, м. Черкаси

Кандидат технічних наук, доцент

D. I. Golovko, Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України, м. Черкаси

Студент

Посилання

Перелік використаних джерел (ДСТУ):

Аналітична довідка про пожежі та їх наслідки в Україні за 10 місяців 2019 року. – УкрНДІЦ, 2019. – 23 с.

Automatization of individual anti-thermal protection of rescuers in the initial period of fire suppression / V. Kostenko, T. Kostenko, O. Zemlianskiy, A. Maiboroda, S. Kutsenko // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2017. – № 5 (10). – Pp. 4-11. Mode of access: DOI:10.15587/1729-4061.2017.109484.

Обґрунтування підходів визначення докритичних і критичних значень рівня рідини в резервуарах нафти та нафтопродуктів на основі особливостей технологічного процесу / О.М. Землянський, Т.В. Костенко, С.В. Куценко, О.В. Костирка, А.В. Куцелап // Вісті Донецького гірничого інституту. – 2019. – № 2. – С. 75-84. Mode of access: DOI: 10.31474/1999-981x-2019-2-75-84.

Hazmat Suits – Draeger [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www. Drae-ger.com/en_me/Mining/Productselector/Hazmat-Suits.

Костенко В.К. Теплозахисний костюм з системою водяного охолодження / В.К. Косте-нко, О.Л. Завьялова, Т.В. Костенко // Науковий вісник : Цивільний захист та пожежна безпека. – 2016. – № 2 (2). – С. 38-43.

Пат. 109668 Україна, МПК А 62 В 17/00, А 41 D 13/02. Теплозахисний костюм / О.Л. Зав’ялова, В.К. Костенко, Т.В. Костенко, Г.В. Зав’ялов, В.М. Покалюк. – № 201603119; заявл. 25.03.2016; опубл. 25.08.2016, Бюл. № 16. – 6 с.

References:

Analitichna dovidka pro pozhezhi ta yih naslidki v Ukrayini za 10 misyaciv 2019 roku [Analytical report on fires and their consequences in Ukraine for the 10 months of 2019]. UkrNDICZ. 23 p. (Ukr.)

Kostenko V., Kostenko T., Zemlianskiy O., Maiboroda A., Kutsenko S. Automatization of individual anti-thermal protection of rescuers in the initial period of fire suppression. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2017, no. 5 (10), pp. 4-11. doi:10.15587/1729-4061.2017.109484.

Zemlyansky O.M., Kostenko T.V., Kutsenko S.V., Kostуrka O.V., Kutselap A.V. Obgruntuvannya pidhodiv viznachennya dokritichnih i kritichnih znachen rivnya ridini v rezervuarah nafti ta naftoproduktiv na osnovi osoblivostej tehnologichnogo procesu [Substantiation of approaches of determination of subcritical and critical values of liquid level in oil and oil reservoirs on the basis of technological process features]. Vіstі Donets’kogo gіrnichogo іnstitutu – Journal of Donetsk Mining Institute, 2019, no. 2, pp. 75-84. doi: 10.31474/1999-981x-2019-2-75-84. (Ukr.)

Hazmat Suits – Draeger Available at: www.draeger.com/en_me/Mining/Productselector/Hazmat-Suits (accessed 13 September 2019).

Kostenko V.K., Zavyalova O.L., Kostenko T.V. Teplozahisnij kostyum z sistemoyu vod-yanogo oholodzhennya [Waterproof suit with water cooling system]. Naukovii vіsnik: Tsivіl’nii zakhist ta pozhezhna bezpeka – Scientific Bulletin: Civil Protection and Fire Safety, 2016. no. 2 (2), pp. 38-43. (Ukr.)

Zav’yalova O.L., Kostenko V.K., Kostenko T.V., Zav’yalov H.V., Pokalyuk V.M. Tep-lozahisnij kostyum [Protective suit]. Patent UA, no. 109668, 2016. (Ukr.)

##submission.downloads##

Як цитувати

Kostenko, T. V., Kostyrka, O. V., Berezovskyi, A. I., Zemlianskyi, O. M., & Golovko, D. I. (2020). Пропозиції щодо підтримання температурного режиму в підкостюмному просторі рятувальника. Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки, (39), 185–191. https://doi.org/10.31498/2225-6733.39.2019.201081

Номер

Розділ

Техногенна безпека