Оцінка залежності міцності при втомі від розміру структурного елемента сталі

Автор(и)

  • I. O. Vakulenko ДВНЗ «Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна», м. Дніпропетровськ, Україна

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.22.2011.21433

Ключові слова:

розмір зерна фериту, товщина феритного проміжку перліту, дислокаційна чарункова структура, міцність при втомі, густина дислокацій.

Анотація

В статті показано, що підвищення межи міцності при втомі сталі за рахунок зменшення розміру зерна та товщини феритного проміжку в перліті пояснюється зсувом в область підвищених сумарних деформацій моменту розпаду однорідного розподілу дислокацій в фериті на структури з визначеною періодичністю.

Біографія автора

I. O. Vakulenko, ДВНЗ «Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна», м. Дніпропетровськ

Доктор технічних наук, професор

Посилання

Бабич В.К. Деформационное старение стали / В.К.Бабич, Ю.П.Гуль, И.Е.Долженков. – М.: Металлургия, 1972. – 320 с.

Вакуленко И.А. Морфология структуры и деформационное упрочнение стали / И.А. Вакуленко, В.И. Большаков. – Днепропетровск: Маковецкий, 2008. – 196 с.

Салтыков С.А. Стереометрическая металлография / С.А.Салтыков. – М.: Металлургиздат, 1958. – 446 с.

Вакуленко И.А. Структура и свойства углеродистой стали при знакопеременном деформировании / И.А. Вакуленко. – Днепропетровск: Gaudeamus, 2003. – 94 с.

Garofalo F. Factors affecting the propagation of а Luders band and lower yield stress in iron / F.Garofalo // Met. Trans. – 1971. - V.2. - № 8. - Р. 2315-2317.

Holt D. Dislocation cell formation in metals / D.Holt // Journal applied physics. – 1970. - V.41. - №8. - Р.3197-3202.

Як цитувати

Vakulenko, I. O. (2014). Оцінка залежності міцності при втомі від розміру структурного елемента сталі. Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки, (22), 116–120. https://doi.org/10.31498/2225-6733.22.2011.21433