Зниження зносу ріжучого інструменту шляхом використання нових матеріалів при обробці

Автор(и)

  • V. I. Burlakov ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.40.2020.216174

Ключові слова:

надтверді матеріали, обробка заготовок, інструментальні матеріали, алмазомісткі композиційні матеріали, інструмент, стійкість інструменту, високопродуктивна обробка заготовок, процес зносу

Анотація

Автоматизація машинобудівного обладнання, збільшення швидкостей обробки і розширення номенклатури оброблюваних матеріалів зумовили необхідність розробки ефективних абразивних матеріалів, що зберігають здатність роботи в екстремальних умовах. Інструмент з алмазомістких композиційних матеріалів (АКМ) в силу рекордної твердості алмазів не можна замінити ніякими іншими матеріалами при обробці виробів із надтвердих матеріалів, скла, кераміки, природних і синтетичних матеріалів. На сучасному етапі науково-технічного прогресу міцність, в’язкість і інші характеристики конструкційних матеріалів зростають настільки швидко, що інструментальні матеріали, якими володіє виробництво, в цілому ряді випадків не дозволяють здійснювати високопродуктивну обробку заготовок. У статті показано, що застосування надтвердих матеріалів, завдяки їх особливостям, набуває все більшого значення в сучасній металообробці

Біографія автора

V. I. Burlakov, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Кандидат технічних наук, доцент

Посилання

Перелік використаних джерел (ДСТУ):

Внуков Ю.Н. Прогрессивный обрабатывающий инструмент и методы повышения его качества / Ю.Н. Внуков. – М. : Машиностроение, 2008. – 234 с.

Кондратов А.С. Зависимость стойкости резцов от интенсивности вибраций / А.С. Кондратов, Б.П. Бармин // Станки и инструмент. – 1994. – № 6. – С. 12-15.

Мануйленко В.М. Условия эффективного применения высокоскоростной обработки / В.М. Мануйленко // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П. Василенка / ХНТУСГ. – Харків, 2007. – Вип. 61. – С. 279-283.

Козырев Н.В. Синтез ультрадисперсных алмазов из сплава тротила с полицикличе-скими нитраминами / Н.В. Козырев, С.В Сысолятин, Г.В. Сакович // Физика горения и взрыва. – 2006. – Т. 42, № 4. – С. 131-134.

References:

Vnukov Yu.N. Progressivnyi obrabatyvaiushchii instrument i metody povysheniia ego kachestva [Progressive processing tools and methods to improve its quality]. Moscow, Mashinostroenie Publ., 2008. 234 p. (Rus.)

Kondratov A., Barmin B.P. Zavisimost’ stoikosti reztsov ot intensivnosti vibratsii [De-pendence of the durability of incisors on the intensity of vibrations]. Stanki i instrument – Machines and tools, 1994, no. 6, pp. 12-15. (Rus.)

Manuylenko V.M. Usloviia effektivnogo primeneniia vysokoskorostnoi obrabotki [Con-ditions for the effective application of high-speed processing]. Vіsnik Kharkіvs’kogo natsіonal’nogo tekhnіchnogo unіversitetu sіl’s’kogo gospodarstva іm. P. Vasilenka – Bul-letin of Kharkiv National Technical University of Agriculture named after P. Vasylenko, 2007, vol. 61, pp. 279-283. (Rus.)

Kozyirev N.V., Syisolyatin S.V., Sakovich G.V. Sintez ul’tradispersnykh almazov iz splava trotila s politsiklicheskimi nitraminami [Synthesis of ultradisperse diamonds from the TNT alloy with polycyclic indamines]. Fizika goreniia i vzryva – Combustion, Explosion and Shock Waves, 2006, vol. 42, no. 4, pp. 131-134. (Rus.)

##submission.downloads##

Як цитувати

Burlakov, V. I. (2020). Зниження зносу ріжучого інструменту шляхом використання нових матеріалів при обробці. Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки, (40), 63–68. https://doi.org/10.31498/2225-6733.40.2020.216174

Номер

Розділ

133 Галузеве машинобудування