Управління технологічним процесом конвертерної плавки по розрахунковій температурі реакційної зони

Автор(и)

  • Н.Г. Радько Навчально-науковий технологічний інститут Державного університету економіки і технологій, м. Кривий Ріг , Ukraine
  • Є.В. Чупринов Навчально-науковий технологічний інститут Державного університету економіки і технологій, м. Кривий Ріг , Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8605-3434
  • В.П. Лялюк Навчально-науковий технологічний інститут Державного університету економіки і технологій, м. Кривий Ріг , Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7258-2079
  • М.Г. Коренко Навчально-науковий технологічний інститут Державного університету економіки і технологій, м. Кривий Ріг , Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4582-1756
  • В.В. Кривенко Навчально-науковий технологічний інститут Державного університету економіки і технологій, м. Кривий Ріг , Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7822-6358

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.41.2020.226184

Ключові слова:

виплавка сталі, технологічний процес, випромінювання, реакційна зона, окислення

Анотація

Отримано новий параметр киснево-конвертерного процесу (температура випромінювання поверхні реакційної зони), що дозволяє здійснювати контроль плавки протягом всієї її тривалості. В основі алгоритму, який розраховує цей параметр, лежить вимір потужності теплового потоку, що отримує охолоджуюча вода

Біографії авторів

Н.Г. Радько , Навчально-науковий технологічний інститут Державного університету економіки і технологій, м. Кривий Ріг

Старший викладач

Є.В. Чупринов , Навчально-науковий технологічний інститут Державного університету економіки і технологій, м. Кривий Ріг

Кандидат технічних наук, доцент

В.П. Лялюк , Навчально-науковий технологічний інститут Державного університету економіки і технологій, м. Кривий Ріг

Доктор технічних наук, професор

М.Г. Коренко , Навчально-науковий технологічний інститут Державного університету економіки і технологій, м. Кривий Ріг

Кандидат технічних наук, доцент

В.В. Кривенко , Навчально-науковий технологічний інститут Державного університету економіки і технологій, м. Кривий Ріг

Кандидат технічних наук, доцент

Посилання

Перелік використаних джерел (ДСТУ):

Технология производства стали в современных конверторных цехах / С.В. Колпаков, Р.В. Старов, В.В. Смоктий; под ред. С.В. Колпаков. – М. : Машиностроение, 1991. – 463 с.

Behavior of jet from top-lance in BOF / K. Naito [et al.] // ShenNittetsu Giho. – 2012. – № 394. – Pp. 33-41.

Богушевський В.С. Контроль динаміки ванни по ходу продувки як складова системи керування конвертерною плавкою / В.С. Богушевський, К.В. Єгоров // Наукові вісті НТУУ «КПІ». – 2013. – № 1. – С. 51-56.

Богушевський В.С. Обезуглероживание стали как основной параметр оптимального управления ККП / В.С. Богушевский, С.Г. Мельник, С.В. Жук // Металл и литьё Украи-ны. – 2014. – № 2. – С. 14-16.

Компьютерная модель расчета шихтовки и продувки конвертерной плавки / В.С. Богушевский, Г.Г. Грабовский, В.М. Михайлов [и др.] // Сталь. – 2006. – № 1. – С. 18-21.

Сущенко А.В. Сравнительный анализ методик расчета материального и теплового балансов кислородно-конвертерной плавки / А.В. Сущенко, И.А. Фейерэйзен // Вісник Приазовського державного технічного університету. – 2013. – Вип. 27. – С. 17-28. – (Серія : Технічні науки).

Аналіз причин додувок у конвертерному виробництві сталі та шляхи їх усунення / Н.Г. Радько, Є.В. Чупринов, В.П. Лялюк, М.Г. Коренко, В.В. Кривенко // Вісник Приазовського державного технічного університету. – 2020. – Вип. 40. – С. 88-95. – (Серія : Технічні науки). – Режим доступу : https://doi.org/10.31498/2225-6733.40.2020.216183.

References:

Kolpakov S.V., Sarov R.V., Smoktii V.V. Tehnologiya proizvodstva stali v sovremennyh konvertornyh cehah [Steel production technology in modern converter shops]. Moscow, Mashinostroenie Publ., 1991. 463 p. (Rus.)

Naito K., Asayara N., Kaizawa A., Ogawa Y. Behavior of jet from top-lance in BOF. Shen-Nittetsu Giho, 2012, no. 394, pp. 33-41.

Bogushevskij V.S., Yegorov K.V. Kontrol dinamiki vanni po hodu produvki yak skladova sistemi keruvannya konverternoyu plavkoyu [Control of bath dynamics during purge as a component of converter melting control system]. Naukovі vіstі Natsіonal’nogo tekhnіchnogo unіversitetu Ukraїni «Kiїvs’kii polіtekhnіchnii іnstitut» – KPI Science News, 2013, no. 1, pp. 51-56. (Ukr.)

Bogushevskij V.S., Melnik S.G., Zhuk S.V. Obezuglerozhivanie stali kak osnovnoj parametr optimalnogo upravleniya KKP [Steel decarburization as the main parameter of optimal control of oxygen-converter smelting]. Metall i lit’e Ukrainy – Metal and casting of Ukraine, 2014, no. 2, pp. 14-16. (Rus.)

Bogushevskij V.S., Grabovskij G.G., Mihajlov V.M. Kompyuternaya model rascheta shihtovki i produvki konverternoj plavki [Computer model for calculating the charge and purge converter smelting]. Stal’ – Steel, 2006, no. 1, pp. 18-21. (Rus.)

Sushenko A.V., Fejerejzen I.A. Sravnitelnyj analiz metodik rascheta materialnogo i teplovogo balansov kislorodno-konverternoj plavki [Comparative analysis of methods for calculation of material and thermal balances of oxygen-converter melting]. Vіsnik Pri-azovs’kogo derzhavnogo tehnіchnogo unіversitetu. Serіja : Tehnіchnі nauki – Reporter of the Priazovskyi State Technical University. Section: Technical sciences, 2013, no. 27, pp. 17-28. (Rus.)

Rad’ko N.G., Chuprinov E.V., Lyalyuk V.P., Korenko M.G., Krivenko V.V. Analiz prichin doduvok u konverternomu virobnicztvi stali ta shlyakhi yikh usunennya [Analysis of the causes of additional blowings in converter steel production and ways of their elimination]. Vіsnik Priazovs’kogo Derzhavnogo Tekhnіchnogo Unіversitetu. Serіia: Tekhnіchnі nauki – Reporter of the Priazovskyi State Technical University. Section: Technical sciences, 2020, iss. 40, pp. 88-95. https://doi.org/10.31498/2225-6733.40.2020.216183. (Ukr.)

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-24

Як цитувати

Радько , Н., Чупринов , Є., Лялюк , В., Коренко , М., & Кривенко , В. (2020). Управління технологічним процесом конвертерної плавки по розрахунковій температурі реакційної зони. Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки, (41), 70–75. https://doi.org/10.31498/2225-6733.41.2020.226184