Новий спосіб визначення взаємозв’язку периферійних та ядерних властивостей атомів періодичної системи елементів Д.І. Менделеєва

Автор(и)

  • O. M. Skrebtsov ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.23.2011.22882

Ключові слова:

атом, електронні оболонки, протони, нейтрони, питомий заряд ядра, властивості елементів, металургійні процеси

Анотація

Запропоновано новий спосіб визначення взаємозв’язку периферійних та ядерних властивостей атомів шляхом порівняння двох кривих залежностей від порядкового номеру елемента, – будь-якої однієї фізичної або хімічної властивості та його відношення до питомого заряду ядра атома.

Біографія автора

O. M. Skrebtsov, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Доктор технічних наук, професор

Посилання

Бродский А.И. Физическая химия. В 2-х томах. Т.1, Изд. 6-ое / А.И. Бродский. – М.: –Л.: ГИХЛ, 1948. – 488 с.

Скребцов А.М. Ядерные и периферические свойства атомов системы элементов Д.И. Менделеева и их совместное влияние на химические и физические свойства вещества. Вісник Приазов. держ. ун-ту. – Вип. 22. – Маріуполь: ПДТУ. – С. 21-27.

Регель А.Р. Периодический закон Менделеева и электронное строение металлов / А.Р. Регель, В.М. Глазов. – М.: Наука. – 1978. – 308 с.

Григорович В.К. Периодический закон Менделеева и электронное строение металлов / В.К. Григорович. – М.: Наука, 1966. – 288 с.

Физико-химические свойства элементов. Справочник под ред. Г.В. Самсонова. Киев: Наукова думка, 1965. – 808 с.

Знойко А.П. Периодический закон атомных ядер / А.П. Знойко // ДАН СССР. – 1949. – Т. 68. – № 5. – С. 837-841.

Знойко А.П. Периодический закон атомных ядер / А.П. Знойко // ДАН СССР. – 1949. – Т. 68. – № 6. – С. 1021-1024.

Гуляев Б.Б. Физико-химические основы синтеза сплавов / Б.Б. Гуляев. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1980. – 192 с.

##submission.downloads##

Як цитувати

Skrebtsov, O. M. (2014). Новий спосіб визначення взаємозв’язку периферійних та ядерних властивостей атомів періодичної системи елементів Д.І. Менделеєва. Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки, (23), 9–13. https://doi.org/10.31498/2225-6733.23.2011.22882

Номер

Розділ

Фізична хімія та теорія металургійних процесів