Математична модель оптимізації техніко-економічних показників металізації окалини швидкорізальних сталей

Автор(и)

  • A. S. Petryshchev ДВНЗ «Запорізський національний технічний університет», м. Запоріжжя, Ukraine
  • S. M. Grygoriev ДВНЗ «Запорізський національний технічний університет», м. Запоріжжя, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.23.2011.22892

Ключові слова:

техногенні відходи, легування, сталь, легувальні елементи, математична модель, собівартість, техніко-економічні показники

Анотація

Виконано розробку та оптимізацію багатофункціональної системи залежностей техніко-економічних показників металізації окалини швидкорізальних сталей. Знайдено та досліджено оптимальні області техніко-економічних показників та витратних коефіцієнтів, в результаті чого виявлено можливість підвищення якості одержаної сировини з найбільш раціональним вмістом легувальних елементів в ній та зниження собівартості виплавки сталі з його використанням.

Біографії авторів

A. S. Petryshchev, ДВНЗ «Запорізський національний технічний університет», м. Запоріжжя

Аспірант

S. M. Grygoriev, ДВНЗ «Запорізський національний технічний університет», м. Запоріжжя

Доктор технічних наук, доцент

Посилання

Волынкина Е.П. Отходы металлургического предприятия: от анализа потерь к управлению / Волынкина Е.П., Протопопов Е.В. // Изв. вузов. Черная Металлургия. - 2005. - №6. - С. 72-76.

К. Хильман. Энергетически эффективный рециклинг остаточных железорудных материалов / К. Хильман, Т. Хаук // Черные металлы. – 2008. - №5. –С.41-43.

Григор’єв С.М. Стратегічні й тактичні напрями ресурсо- та енергосбереження в металургії важкотопких легувальних матеріалів і спеціальних сталей / С.М. Григор’єв // Держава та регіони: Серія “Економіка та підприємництво”. -2009 - №6. - С. 70-76.

Григор’єв С.М. Рентгеноструктурний фазовий аналіз та мікроскопічне дослідження при одержанні сплаву для легування та розкислення швидкорізальної сталі / С.М. Григор’єв, А.С. Петрищев // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні.- 2009.- №1.- С.42-45.

Григорьев С.М. Извлечение тугоплавких элементов из окалины быстрорежущей стали / С.М. Григорьев // Сталь. - 1994. - №3. - С. 63-66.

Пивень А.Н. Экономическая эффективность утилизации редких металлов из окалины быстрорежущих сталей / А.Н. Пивень, С.М. Григорьев // Цветные металлы. -1993. - № 3. - С. 10-11.

Григор’єв С.М. Оптимізація показників економіко-математичної моделі виробництва сплаву для легування та розкиснення швидкорізальних сталей / С.М. Григор’єв, А.С. Петрищев // Держава та регіони. – Запоріжжя: КПУ. - 2011. - №1. - С. 39-43.

Х.Ю. Керкхофф. Взрыв цен на сырье – угроза экономическому подъему / Х.Ю. Керкхофф //Черные металлы. - 2010. - №10. - С. 61-66.

Григорьев С.М. Особенности фазовых и структурных превращений при металлизации окалины быстрорежущей стали / С.М. Григорьев, А.С. Петрищев // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні.- 2011.- №1.- С. 31-35.

Григорьев С.М. Оптимизация технологических параметров получения и использования сплавов для легирования и раскисления быстрорежущих сталей / С.М. Григорьев, А.С. Петрищев // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні.- 2008.- №1.- С. 61-66.

Ахметов А.Б. Восстановление железа из железоуглеродистых брикетов при плавке стали в дуговых электропечах / А.Б. Ахметов, С.О. Байсанов, Р.Ш. Ахтанова [и др.] // Сталь. - 2007. - №8. - С. 39-42.

Лук'яненко І. Г. Економетрика / І. Г. Лук'яненко, Л. І. Краснікова - К.: Товариство "Знання", КОО, 1998. – 494 с.

##submission.downloads##

Як цитувати

Petryshchev, A. S., & Grygoriev, S. M. (2014). Математична модель оптимізації техніко-економічних показників металізації окалини швидкорізальних сталей. Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки, (23), 62–68. https://doi.org/10.31498/2225-6733.23.2011.22892