Внутрішньозеренна поляризація електронного заряду в металах та її зв'язок з зернограничною сегрегацією домішкових елементів

Автор(и)

  • N. V. Tkachenko ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Україна
  • M. A. Ryabikina ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Україна
  • K. I. Tkachenko ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Україна
  • V. I. Miroshnichenko ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Україна

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.23.2011.22897

Ключові слова:

зерногранична адсорбція, електронегативність, енергія міжатомного зв'язку

Анотація

З позицій електронної теорії розглянуті особливості формування зернограничних сегрегацій легуючих елементів в подвійних сплавах на основі заліза у високотемпературній області, Т>0,6 Тпл. Розраховані значення енергії зв'язку атомів елементів: Mn, Ni, Si, V, Al, Ti і Nb з границею зерна і оцінений рівень їх зернограничної сегрегації СГ/С0 в подвійних розчинах Fe-Me при 1100 К.

Біографії авторів

N. V. Tkachenko, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Аспірант

M. A. Ryabikina, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Кандидат технічних наук, доцент

K. I. Tkachenko, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Доктор технічних наук, професор

V. I. Miroshnichenko, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Аспірант, старший викладач

Посилання

Троцан А.И. Теория и практика микролегирования с учетом межкристаллитной внутренней адсорбции / А.И. Троцан, И.Л. Бродский, А.И. Ищенко. - Киев : НАНУ Ин-т материаловедения, 2010. - 270 с.

Пилюшенко В.Л. Научные и технологические основы микролегирования стали / В.Л. Пилюшенко [и др.]. - М. : Металлургия, 1994. - 384 с.

Штремель М.А. Прочность сплавов. Ч.1. Дефекты решетки. / М.А .Штремель. - М. : МИСИС, 1999. - 387 с.

Даркен Л.С., Гурри Р.В. Физическая химия металлов. / Л.С. Даркен, Р.В. Гурри. - М. : Металлургиздат, 1960. - 582 с.

Дей К., Селбин Д. Теоретическая неорганическая химия./ К. Дей, Д. Селбин. - М. : Химия, 1969. - 432 с.

##submission.downloads##

Як цитувати

Tkachenko, N. V., Ryabikina, M. A., Tkachenko, K. I., & Miroshnichenko, V. I. (2014). Внутрішньозеренна поляризація електронного заряду в металах та її зв’язок з зернограничною сегрегацією домішкових елементів. Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки, (23), 102–106. https://doi.org/10.31498/2225-6733.23.2011.22897