Високоефективний пальник для опалення мартенівських печей

Автор(и)

  • A. V. Sushchenko ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Україна
  • A. S. Bescherev ПАТ «ММК ім. Ілліча », м. Маріуполь, Україна
  • V. L. Prahnin ПАТ «ММК ім. Ілліча », м. Маріуполь, Україна
  • S. V. Tribrat ПАТ «ММК ім. Ілліча », м. Маріуполь, Україна
  • N. L. Starikovskiy ПАТ «ММК ім. Ілліча », м. Маріуполь, Україна

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.23.2011.22903

Ключові слова:

мартенівська піч, система опалення, газомазутний пальник, сопловий блок, енергоносії, теплотехнологія, техніко-економічні показники

Анотація

Розроблена та впроваджена на багатотоннажних мартенівських печах ПАТ „Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча” нова конструкція газомазутного пальника с двухступеневим розпилюванням мазуту природним газом. Отримано: покращення організації газомазутного факелу та управління теплотехнологією мартенівської плавки, економія томлива (мазут + природний газ) не менш ніж 7 кг.у.т./т. сталі, а також стиснутого повітря (20-40) м3/т сталі.

Біографії авторів

A. V. Sushchenko, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Кандидат технічних наук, доцент

A. S. Bescherev, ПАТ «ММК ім. Ілліча », м. Маріуполь

Кандидат технічних наук, доцент, начальник аналітичного відділу управління безперервних операційних поліпшень

V. L. Prahnin, ПАТ «ММК ім. Ілліча », м. Маріуполь

Заступник технічного директора з мартенівському виробництва

S. V. Tribrat, ПАТ «ММК ім. Ілліча », м. Маріуполь

Майстер мартенівського цеху

N. L. Starikovskiy, ПАТ «ММК ім. Ілліча », м. Маріуполь

Начальник групи лабораторії металургійної теплотехніки ЦЛМК

Посилання

Буторина И. В. Пути снижения энергоемкости металлургических процессов на предприятиях Украины / И. В. Буторина, П. С. Харлашин, А. В. Сущенко // Сталь.– 2003. – № 7. – С. 97 - 101.

Глинков Г. М. Энергосберегающие режимы работы мартеновских и двухванных печей / Г. М. Глинков, Б. С. Чайкин. – М.: Металлургия, 1991. – 128 с.

Сущенко А. В. Разработка и внедрение новых энергосберегающих способов отопления мартеновских печей ОАО «МК «Азовсталь» / А. В. Сущенко, А. И. Травинчев, А.В. Воробьев и др. // Металл и литье Украины. – 2001. - № 10/11. – С. 29 – 30.

Папич П. А. Усовершенствование конструкции газомазутных горелок мартеновских печей / П. А. Папич, Н. И. Гордеев // Сталь. – 2005. - № 3. – С. 28 – 30.

Бойко В. С. Энергоресурсосбережение в мартеновском производстве Мариупольского металлургического комбината Ильича / В.С. Бойко, А.В. Сущенко, Е.Н. Лещенко, А.С. Безчерев и др. – Мариуполь: ОАО „ММК им. Ильича”. – 2008. – 232 с.

Пат. 67684А Україна МПК F 23 C 1/08. Спосіб спалювання палива в мартенівській печі / Е.М. Лещенко, А.В. Сущенко, В.Л. Прахнин и др.; ММК им. Ильича. - № 20031211651; заявл. 16.12.03; опубл. 15.06.04, Бюл. № 6. – 8 с.

Пат. 67690А Україна МКИ F 23 C 1/08, C 21 C 5/04. Сопловий модуль газомазутного пальника мартенівської печi / Е. М. Лещенко, А. В. Сущенко, В. Л. Прахнин и др.; ММК им. Ильича. - № 20031212853; заявл. 29.12.03; опубл. 15.06.04, Бюл. № 6. – 8 с.

Сущенко А. В. Совершенствование конструкции газомазутной горелки крупнотоннажных мартеновских печей / А.В. Сущенко, Е.Н. Лещенко, А.С. Безчерев и др. // Сталь. – 2005. - № 12. – С. 26 – 28.

Пат. 51209 Україна МКИ F 23 C 1/00. Пальник мартенівської печі / С.А. Матвиенков, В.Л. Прахнин, А. В. Сущенко и др.; ММК им. Ильича. - № u200913361; заявл. 22.12.09; опубл. 12.07.10, Бюл. № 13. – 6 с.

##submission.downloads##

Як цитувати

Sushchenko, A. V., Bescherev, A. S., Prahnin, V. L., Tribrat, S. V., & Starikovskiy, N. L. (2014). Високоефективний пальник для опалення мартенівських печей. Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки, (23), 143–150. https://doi.org/10.31498/2225-6733.23.2011.22903