Врахування гендерного аспекту при аналізі виробничого травматизму

Автор(и)

  • S. V. Shaposhnikovа ДВНЗ «Маріупольський державний університет», м. Маріуполь, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.23.2011.22929

Ключові слова:

гендер, виробничий травматизм, ймовірність травмування, охорона праці

Анотація

У статті виконаний аналіз травматизму серед жінок за видами економічної діяльності, за основними причинами травмування, за видами подій. Встановлено зв'язок між частотою травматизму та статтю працюючих на виробництві .

Біографія автора

S. V. Shaposhnikovа, ДВНЗ «Маріупольський державний університет», м. Маріуполь

Кандидат технічних наук, доцент

Посилання

Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків : Закон Україні вiд 08.09.2005 № 2866-15 // Відомості Верховної Ради України.- 2005, N 52, ст. 561.

Конституция Украины : [принята на 5–й сессии Верховной Рады Украины 28 июня 1996 года]. – Харьков : Ранок, 2002. – 48 с.

Про працю : Кодекс законів України вiд 10.12.1971 № 322-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 1971.- додаток до N 50.- Ст. 375.

Пазенок А. Щодо питання про дискримінацію жінок у трудовій сфері / А. Пазенок // Право України. - 2009. - N4. - С. 147-151.

Яблоновська Г. Щодо місця норм, які регулюють відносини осіб із сімейними обов'язками, у новому Трудовому кодексі України / Г. Яблоновська // Право України. - 2005. - N3. - С. 103-105.

Щербюк Н. Єдність і диференціація правового регулювання праці жінок / Н. Щербюк // Право України. - 2009. - N1. - С. 63-66.

Державна служба статистики України.- http://www.ukrstat.gov.ua/metaopus/0129001.htm.

Иоффе В.М. О применении методов теории вероятностей и математической статистики в изучении производственного травматизма/ В.М. Иоффе // Материалы научно-практической конференции по вопросам совершенствования статистики несчастных случаев и методов их анализа. – М.: ВЦСПС, 1970. – С. 27-38.

Гаркавий В.К, Ярова В.В. Математична статистика: Навчальний посібник / В.К. Гаркавий.– К.: ВД «Професіонал», 2004. – 384 с.

##submission.downloads##

Як цитувати

Shaposhnikovа S. V. (2014). Врахування гендерного аспекту при аналізі виробничого травматизму. Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки, (23), 292–297. https://doi.org/10.31498/2225-6733.23.2011.22929