Застосування тягового електроприводу при модернізації тепловозу ТГМ6

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.46.2023.288177

Ключові слова:

тяговий електропривод, енергоефективність, рухомий склад, модернізація, локомотив

Анотація

Розглянуто питання оновлення локомотивного парку промислових підприємств шляхом модернізації застарілих тепловозів з гідравлічною передачею потужності. Проаналізовано попередні дослідження щодо вибору типу приводу колісних пар та встановлено, що застосування групового приводу колісних пар забезпечує можливості реалізації високих тягових зусиль без додаткових пристроїв, а сам привід має меншу вартість. Це обумовлює доцільність застосування групового приводу колісних пар при модернізації тепловозів з гідравлічною передачею потужності. Для реалізації вказаних переваг необхідним є застосування тягового електроприводу на основі електромеханічних перетворювачів змінного струму. Проведено аналіз тягового електроприводу тепловозу ТГМ6, модернізованого ТОВ «Миколаївський тепловозоремонтний завод» з використанням тягового електроприводу на основі асинхронного електродвигуна та групового приводу колісних пар. Проведено аналіз шляхів удосконалення тягового електроприводу для зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів. Визначено, що доцільним може бути застосування силової енергетичної установки з накопичувачем енергії та застосування двох тягових електродвигунів для приводу колісних пар

Біографії авторів

С.В. Рой , ТОВ «Миколаївський тепловозоремонтний завод», м. Миколаїв

Директор

А.В. Качан , ТОВ «Миколаївський тепловозоремонтний завод», м. Миколаїв

Інженер

А.С. Тихонов , ТОВ «Миколаївський тепловозоремонтний завод», м. Миколаїв

Головний енергетик

Д.І. Якунін , Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків

Кандидат технічних наук, доцент

Є.С. Рябов , Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків

Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, доцент

Посилання

A korszerűsített TEM2 és TGM4B típusú mozdonyok bemutatása. URL: http://vasutgepeszet.hu/wp-content/uploads/vasutgepeszet_2017-1_Csetvei_Csuka_Szorath.pdf.

Hybrid locomotives overview of construction solutions / M. Konarzewski, T. Niezgoda, M. Stankiewicz, P. Szurgott. Journal of KONES. 2013. № 20. Pp. 127-134. DOI: https://doi.org/10.5604/12314005.1135325.

Kolejové pohony a.s. URL: https://www.kolejovepohony.cz/en/.

Locomotiva hibrid de manevră – premieră mondială. Transformarea locomotivei diesel hidraulică LDH 1250 CP în Locomotiva hibrid LHy-M. URL: http://www.locomotivahibrid.ro/wp-content/uploads/2017/10/LHy-M-_Studiu-de-solutii_Etapa-1-1.pdf.

HELMS. Hybrid Electro-Mechanical Shunter. URL: https://www.global.toshiba/content/dam/toshiba/migration/infrasolution/www/infrastructure/en/railway/assets/pdf/TOSHIBA_HELMS_Poster.pdf.

Compagnie de Chemins de Fer Départementaux. URL: https://www.cfd.group/.

František Palík, Petr Lapáček. Vzpomínky konstruktéra lokomotiv Škoda. Brně: CPRESS, 2023. 168 s.

Nouvion F.F. Three-Phase Motors in Electric Rail Traction. IEEE Transactions on Industry Applications. 1984. Vol. IA-20, № 5. Pp. 1152-1170. DOI: https://doi.org/10.1109/TIA.1984.4504578.

Рябов Є.С., Єріцян Б.Х., Якунін Д.І., Демидов О.В. Маневровий локомотив з електричною передачею потужності та груповим приводом колісних пар. Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези доповідей ХXХ міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2022, м. Харків, 19-21 жовтня 2022 р. Харків: НТУ «ХПІ». C. 179

Гетьман Г.К., Голік С.М. Тягові передачі електрорухомого складу: Навчальний посібник. Дніпро: Вид-во ПФ «Стандарт-Сервіс», 2020. 260 с.

Маслак Г., Красулін О. Нові енергозберігаючі технології в транспортному обслуговуванні промислових підприємств. European Science. 2023. Vol. 3(17-03). Pp. 69-94. DOI: https://doi.org/10.30890/2709-2313.2023-17-03-006.

Рой С.В., Качан А.В. Тихонов А.С., Рябов Є.С., Єріцян Б.Х. Оновлення тягового рухомого складу промислових підприємств. Транспорт: наука та практика: збірник наукових праць за матеріалами ІI-ї Міжнародної науково-практичної конференції, Київ - Одеса, 25-26 травня 2023 р. Київ: СНУ ім. В. Даля, 2023. С. 169-172.

Calculation of the Parameters of Hybrid Shunting Locomotive / A. Falendysh, P. Kharlamov, O. Kletska, N. Volodarets. Transportation Research Procedia. 2016. Vol. 14. Pp. 665-671. DOI: https://doi.org/10.1016/j.trpro.2016.05.325.

Seyam S., Dincer I., Agelin-Chaab M. Development and assessment of a cleaner locomotive powering system with alternative fuels. Fuel. 2021. Vol. 296. Pp. 1-15. DOI: https://doi.org/10.1016/j.fuel.2021.120529.

NRE. URL: https://nre.com/.

Emd® joule battery electric locomotives. URL: https://www.progressrail.com/en/Segments/ RollingStock/Locomotives/FreightLocomotives/EMDJoule.html.

A multi-objective optimal sizing scheme for hybrid traction power supply systems onboard shunting locomotive / H. Pei, L. Diao, Zh. Jin, C. Xu, Y. Zhang, Y. Fan. Alexandria Engineering Journal. 2023. Vol. 72. Pp. 399-414. DOI: https://doi.org/10.1016/j.aej.2023.04.023.

Increasing the energy efficiency of the multi-motor traction electric drive of an electric locomotive for railway quarry transport / I. Riabov, S. Goolak, L. Kondratieva, L. Overianova. Engineering Science and Technology, an International Journal. 2023. Vol. 42, 101416. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jestch.2023.101416.

Exploitation of Energy Optimal and Near-Optimal Control for Traction Drives with AC Motors / B. Ftorek, J. Šimon, M. Kiselev, V. Vavrúš, J. Vittek. Symmetry. 2022. Vol. 14. Pp. 1-14. DOI: https://doi.org/10.3390/sym14122613.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-29

Як цитувати

Рой , С., Качан , А., Тихонов , А., Якунін , Д., & Рябов , Є. (2023). Застосування тягового електроприводу при модернізації тепловозу ТГМ6. Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки, (46), 93–102. https://doi.org/10.31498/2225-6733.46.2023.288177

Номер

Розділ

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка