Особливості використання датчика концентрації заліза у маслі для безперервного моніторингу технічного стану суднового дизельного двигуна

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.46.2023.288180

Ключові слова:

суднова енергетична установка, двигун, датчик, система змащення, прогнозування, моніторинг, діагностування, інформаційний елемент

Анотація

В статі розглядаються особливості загальної проблеми надійності, точності і довговічності машин, механізмів і приладів, а саме, питання тертя, змащувальній дії, зношування поверхонь деталей і робочих органів, які є між собою в дуже складних кореляційних залежностях. Запропоновано підхід до підвищення надійності суднового дизеля, що вимагає розробки ефективних розрахункових методів і моделей для прогнозування довговічності й зносостійкості матеріалів деталей у вузлах тертя при граничнім змащенні в широкому діапазоні зміни умов експлуатації й з урахуванням змінних режимів роботи суднового ДВЗ. В статті розглядається загальний підхід і саме особливості побудови складових діагностичної системи суднового ДВЗ. На основі обраного обсягу завдань, розв'язуваних системою діагностування, визначено послідовність функціонування її елементів. Розроблено алгоритм діагностування, за допомогою якого здійснюється процес індивідуального прогнозування й коректування періодичності технічних впливів на механізм. Впровадження даного алгоритму може дати значний ефект при комплексному використанні діагностичної інформації спільно зі статистичною інформацією, збереженої індивідуально по кожному механізму, при керуванні його технічним станом. На основі запропонованої діагностичної моделі можна здійснювати розпізнавання технічного стану суднових ДВЗ по даним трибомоніторинга, виявляючи зміну умов тертя й збільшення швидкості зношування деталей циліндро-поршневої групи. Це дозволить почати попереджуючі коригувальні дії, спрямовані на забезпечення надійної й безпечної експлуатації суднових двигунів

Біографії авторів

І.В. Худяков , Херсонська державна морська академія, м. Херсон

Кандидат технічних наук, доцент

І.В. Грицук , Херсонська державна морська академія, м. Херсон

Доктор технічних наук, професор

Д.С. Погорлецький , Херсонська державна морська академія, м. Херсон

Кандидат технічних наук, доцент

В.В. Черненко , Херсонська державна морська академія, м. Херсон

Старший викладач

О.В. Поліщук , Херсонська державна морська академія, м. Херсон

Аспірант

Посилання

Говорущенко Н.Я., Варфоломіїв В.М. Технічна кібернетика транспорту: навчальний посібник. Харків: ХДАДТУ, 2001. 271 с.

Закалов О.В., Закалов І.О. Основи тертя і зношування в машинах: навчальний посібник. Тернопіль: Видавництво ТНТУ ім. І.Пулюя, 2011. 322 с.

Використання інтелектуальних інформаційних технологій позиціонування для контролю теплових параметрів системи комбінованого прогріву ДВЗ транспортного засобу / В.П. Матейчик, В.П. Волков, П.Б. Комов, О.Б. Комов, І.В. Грицук. Вісник ЖДТУ. Серія: Технічні науки. 2012. № 3(62). С. 136-141.

Кадильникова Т.М. Моніторинг технологічного стану як фактор забезпечення безаварійної роботи. Вісник Донбаської академії будівництва і архітектури. Технологія, організація, механізація та геодезичне забезпечення будівництва. 2002. № 5(36). С. 38-41.

Худяков І.В. Можливість застосування різних видів датчиків тиску для управління робочим процесом в ДВЗ. Науковий вісник Херсонської державної морської академії. Херсон: ХДМА, 2014. № 1(10). С. 255-262.

Інтелектуальні системи моніторингу транспорту: монографія / В.П. Волков та ін. Харків: Вид-во НТМТ, 2015. 246 с.

Improving the Processes of Preheating and Heating after the Vehicular Engine Start by Using Heating System with Phase-Transitional Thermal Accumulator / I. Gritsuk, Y. Gutarevych, V. Mateichyk, V. Volkov. SAE Technical Paper. 2016. Pp. 1-9. DOI: https://doi.org/10.4271/2016-01-0204.

Матейчик В.П. Системний підхід до аналізу структурних схем енергоустановок транспортних засобів. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». 2002. № 7, т. 2. С. 162-167.

Худяков І.В., Амелін М.Ю., Рудакова Г.В. Підвищення ефективності експлуатації суднових дизельних енергетичних установок. Науковий вісник Херсонської державної морської академії. Херсон: ХДМА, 2016. № 2(15). С. 152-157.

Худяков І.В. Моделі бази даних інформаційної системи моніторингу параметрів технічного стану транспортних засобів. Наукові нотатки. Луцьк: ЛНТУ, 2019. Вип. 67. С. 141-148. DOI: https://doi.org/10.36910/6775.24153966.2019.67.22.

Cognitive Model of the Internal Combustion Engine / V. Vychuzhanin, N. Rudnichenko, D. Shybaiev, I. Gritsuk, V. Boyko, N. Shybaieva, A. Golovan, V. Zaharchuk, E. Rabinovich, V. Savchuk, E. Zenkin. SAE Technical Paper. 2018. Pp. 1-10. DOI: https://doi.org/10.4271/2018-01-1738.

Evaluation of the Powertrain Condition Based on the Car Acceleration and Coasting Data / E. Rabinovich, I.V. Gritsuk, V. Zuiev, E. Zenkin, A. Golovan, Y. Zybtsev, V. Volkov, J. Gerlici, K. Kravchenko, O. Volska, N. Rudnichenko. SAE Technical Paper. 2018. Pp. 1-12. DOI: https://doi.org/10.4271/2018-01-1771.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-30

Як цитувати

Худяков , І., Грицук , І., Погорлецький , Д., Черненко , В., & Поліщук , О. (2023). Особливості використання датчика концентрації заліза у маслі для безперервного моніторингу технічного стану суднового дизельного двигуна. Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки, (46). https://doi.org/10.31498/2225-6733.46.2023.288180

Номер

Розділ

271 Річковий та морський транспорт