Розробка нових складів шлакоутворюючих сумішей для захисту металу під час безперервного розливання сталі

Автор(и)

  • P. S. Kharlashin ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine
  • T. O. Levitskaya ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.25.2012.29168

Ключові слова:

шлакоутворююча суміш, безперервно-лита заготівля, МБЛЗ, кристалізатор, розливання, якість, сталь, поверхневий натяг, в'язкість, плавкість, температура плавлення, домений шлак, шлакопортландцемент, симплекс планування, асимилююча здатність

Анотація

Розроблені оптимальні склади порошкових шлакоутворюючих сумішей для захисту дзеркала металу під час безперервного розливання, які не містять дорогих імпортних компонентів, покращують якість безперервно-литих заготовок, менш токсичні і мають більш низьку температуру плавлення в порівнянні з застосовуваними у виробництві.

Біографії авторів

P. S. Kharlashin, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Доктор технічних наук, професор

T. O. Levitskaya, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Старший викладач

Посилання

Пат. 70584А Україна, МКВ G 01 N 13/02. Спосіб визначення геометричних параметрів краплі для розрахунку поверхневого натягу, щільності і крайового кута змочування металевих розплавів / П.С. Харлашин, Т.А. Левицкая. – № 20031211417; заявл. 11.12.2003; опубл. 15.10.2004, Бюл. №10.

Пат. 70808А Україна, МКВ G 01 N 13/00. Спосіб визначення крайового кута змочування промислових металургійних розплавів / П.С. Харлашин, Т.А. Левицкая. – № 20031212866; заявл. 29.12.2003; опубл. 15.10.2004, Бюл. №10.

Харлашин П.С. Применение численных методов расчета на ЭВМ плотности и поверхностного натяжения жидких металлов и сплавов при високих температурах // П.С. Харлашин, Т.А. Левицкая // Известия вузов ЧМ. – №2. – 2006. – С. 3-6.

Харлашин П.С. Алгоритм расчета поверхностного натяжения расплавов по форме неподвижной капли / П.С. Харлашин, Т.А. Левицкая // Вісник Приазов. держ. техн. ун-ту: Зб.наук. пр. – Вип. №14. – Маріуполь. – 2004. – С. 49-53.

Харлашин П.С. Исследование поверхностных и вязкостно-плавкостных свойств шлакообразующих смесей на основе цемента, используемых при непрерывной разливке стали / П.С. Харлашин, Т.А. Левицкая // Вісник Приазов. держ. техн. ун-ту: Зб.наук. пр. –

Маріуполь. – Вип. №15. – 2005. – С. 56-60.

Гладкий В.Н. Вискозиметрия металлургических расплавов / В.Н. Гладкий. – М.: Металлургия, 1989. – 96 с.

Харлашин П.С. Защитная шлакообразующая смесь оптимального состава с пониженной температурой плавления для непрерівной разливки стали / П.С. Харлашин, Т.А. Левицкая // Вісник Приазов. держ. техн. ун-ту: Зб.наук. пр. – Маріуполь. – Вип. №16. – 2006. – С. 41-46.

Пат. 21384 Україна, МПК B22D 11/00, C21C 5/54. Низькоплавка шлакоутворююча суміш для безупинного розливання сталі / П.С. Харлашин, Т.А. Левицкая. – № 200610004; заявл. 18.09.2006; опубл. 15.03.2007, Бюл. №3.

Пат. 16427 Україна, МПК B22D 11/00, C21C 5/54. Шлакоутворююча суміш / П.С. Харлашин, Т.А. Левицкая. – № 200600620; заявл. 23.01.2006; опубл. 15.08.2006, Бюл. №8.

Пат. 12734 Україна, МПК B22D 11/00, C21C 5/54. Низькоплавка шлакоутворююча суміш для безупинного розливання сталі / П.С. Харлашин, Т.А. Левицкая. – № 200509151; заявл. 28.09.2005; опубл. 15.02.2006, Бюл. №2.

##submission.downloads##

Як цитувати

Kharlashin, P. S., & Levitskaya, T. O. (2014). Розробка нових складів шлакоутворюючих сумішей для захисту металу під час безперервного розливання сталі. Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки, (25), 20–26. https://doi.org/10.31498/2225-6733.25.2012.29168

Номер

Розділ

Фізична хімія та теорія металургійних процесів