Комп'ютерна модель доменного повітронагрівача

Автор(и)

  • О. I. Kobysh ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Україна
  • O. I. Simkin ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Україна
  • О. О. Koifman ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Україна

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.25.2012.29559

Ключові слова:

доменний повітронагрівач, насадка, купол, газ-теплоносій, теплообмін, комп'ютерна модель

Анотація

Розглянуто доменний повітронагрівач, що працює в режимі нагріву насадки димовими газами і в режимі нагріву повітря насадкою. Розроблена і реалізована на ПЕОМ математична модель, заснована на розрахунку горіння палива та вирішенні задачі теплообміну між нерухомим шаром насадки і газом-теплоносієм з відомими початковими і граничними умовами, а також із дослідженням збіжності теплового балансу. Проведено порівняльний аналіз експериментальних даних і даних, отриманих на основі роботи комп'ютерної моделі

Біографії авторів

О. I. Kobysh, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Магістрант

O. I. Simkin, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Кандидат технічних наук, доцент

О. О. Koifman, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Старший викладач

Посилання

Шкляр Ф.Р. Доменные воздухонагреватели. Конструкция, теория, режимы работы /Ф.Р. Шкляр, В.М. Малкин, С.П. Каштанова. - Москва: Металлургия, 1982. – 176 с.

Соломенцев С.Л. Математическая модель теплообмена в насадке воздухонагревателя / С.Л. Соломенцев, В.Д. Коршиков, С.М. Басукинский // Известия вузов. Черная металлургия. - 1985. – №7. - С 142-144.

Бянкин И.Г. Математическая модель теплообмена в насадке воздухонагревателя / И.Г. Бянкин, С.В. Скаков, А.Ю. Кривцов // Известия вузов. Черная металлургия, 2006. – №7. - С 52-55.

Тимошпольский В.И. Промышленные теплотехнологии / В.И. Тимошпольский, А.П. Несенчук, И.А. Трусова.- Минск : Вышэйшая школа, 1998.- 422 с.

Койфман А.А. Тепловой баланс регенеративного теплообменника, работающего под давлением / А.А. Койфман, А.И. Симкин, А.А. Томаш // Вісник приазовського державного технічного університету: Зб. наук. пр. – Мариуполь, 2009. – Вип. 19. - С 203-306.

##submission.downloads##

Як цитувати

Kobysh О. I., Simkin, O. I., & Koifman О. О. (2014). Комп’ютерна модель доменного повітронагрівача. Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки, (25), 239–245. https://doi.org/10.31498/2225-6733.25.2012.29559