Комплексна модель системи транспортного обслуговування металургійного підприємства

Автор(и)

  • M. L. Aksenov ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.25.2012.29565

Ключові слова:

модель транспортного процесу, технологічні операції, інформаційні операції, операції керування, матриця взаємозв'язку операцій

Анотація

У статті наведена комплексна модель транспортного процесу металургійного підприємства, що складається з технологічних, інформаційних і керуючих операцій. Розроблена і побудована матриця взаємозв'язку операцій, на основі якої побудована комплексна модель. В роботі обґрунтований принцип різноспрямованості векторів операцій управління та інформації

Біографія автора

M. L. Aksenov, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Старший викладач

Посилання

Баландюк Г.С. Технология работы железнодорожного транспорта металлургических заводов / Г.С. Баландюк, Я.М. Куртуков. – М. : Металлургия, 1985. – 256 с.

Кужель А.Л. Новый подход к управлению вагонопотоками / А.Л. Кужель, И.Н. Шапкин, А.Н. Вдовин // Железнодорожный транспорт. – 2010 г. – №10. – С. 19-24.

Осьминин А.Т. Развитие теории и методов расчета плана формирования поездов. / А.Т. Осьминин // Железнодорожный транспорт. – 2010 г. – №10. – С. 31-39.

Бутько Т.В. Формирование логистической модели обслуживания массовых грузов железнодорожным транспортом необщего пользования / Т.В. Бутько, Д.В. Ломотько, Е.В. Сушарин // Информационно-управляющие системы на железнодорожном транспорте. – 2010 г. – №1. – С. 55-59.

Трофимов В.А. Научно-методические основы функционирования и развития промышленных транспортных систем // Дис. на соиск. уч. ст. докт. техн. наук. – М. : НЦКТП, 2004 г. – 245 с.

Лукьянов В.А. Методика оптимизации взаимодействия промышленного транспорта и основных производств предприятий черной металлургии // Дис. на соиск. уч. ст. канд. техн. наук – С-Пб. : ПГУПС, 2003 г. – 155 с.

Поспелов Д.А. Логико-лингвистические модели в системах управления. – М. : Энергоиздат, 1981. – 232 с.

Поспелов Д.А. Ситуационное управление: теория и практика. – М. : Наука, 1986. – 232 с.

Маслак А.В. Принципы формирования информационно-управляющей системы внешнего вагонопотока металлургического предприятия / А.В. Маслак, М.Л. Аксенов // Вісник Приазов. держ. техн. ун-ту: Зб. наук. пр. – Маріуполь, 2010. – Вип. №20. – С. 274-278.

##submission.downloads##

Як цитувати

Aksenov, M. L. (2014). Комплексна модель системи транспортного обслуговування металургійного підприємства. Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки, (25), 252–259. https://doi.org/10.31498/2225-6733.25.2012.29565