Дослідження теплофізичних властивостей феросплавів, використовуваних для розкислення і легування сталей в агрегаті ківш-піч

Автор(и)

  • S. L. Makurov ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine
  • Yа. V. Budovskaya ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.26.2013.29700

Ключові слова:

феросплави, розкислення, легування, структура, теплофізичні властивості, сталь

Анотація

Експериментальним і розрахунковим шляхом проведено дослідження теплофізичних властивостей промислових феросплавів. Розрахована ентальпія кристалізації, температура ліквідус і середня теплоємність для декількох зразків феросплавів, застосовуваних для розкислення і легування стали в агрегаті ківш-піч

Біографії авторів

S. L. Makurov, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Доктор технічних наук, професор

Yа. V. Budovskaya, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Магістрант

Посилання

Макуров С.Л. Установка для исследования теплофизических свойств сплавов методом динамической калориметрии / С.Л.Макуров; Приазов.гос.техн.ун-т. - Мариуполь, 1997. - 14с., ил.3, - Библиогр.: 9 назв. – Деп. в НТЭИ Украины 11.07.97, № 494.

Казачков Е.А. Изменение энтальпии некоторых сталей при высоких температурах / Е.А. Казачков, С.Л. Макуров // Изв. вузов. Черная металлургия. - 1978. - №1. - С. 67-69.

Казачков Е.А. Экспериментальное исследование теплофизических свойств сталей в жидком, двухфазном и твердом состоянии / Е.А. Казачков, С.Л. Макуров // Исследование процессов с участием окисных и металлических расплавов : Сб. научн. тр. МИСИС. - М.:

Металлургия, 1983. - Вып. 148. - С. 120-127.

Смирнов А.Н. Расчет температуры ликвидус ферросплавов / А.Н. Смирнов [и др.] // Сталь. - 1996. - №3. - С. 15-19.

Хансен М. Структуры двойных сплавов / М. Хансен, К. Андерко. - М.: Металлургиздат, 1959. - 390с.

##submission.downloads##

Як цитувати

Makurov, S. L., & Budovskaya, Y. V. (2014). Дослідження теплофізичних властивостей феросплавів, використовуваних для розкислення і легування сталей в агрегаті ківш-піч. Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки, (26), 28–34. https://doi.org/10.31498/2225-6733.26.2013.29700