Визначення параметрів силової напруженості процесів механічної обробки деталей з кольорових металів

Автор(и)

  • F. V. Novikov Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харьків, Ukraine
  • O. O. Andіlahay ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine
  • O. S. Klenov ТОВ «ДіМерус Інженеринг», м. Харків, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.26.2013.30149

Ключові слова:

кольорові метали, механічна обробка, різець, товщина зрізу, енергоємність обробки

Анотація

Розрахунково-експериментальним шляхом визначена енергоємність обробки деталей з кольорових металів і показано, що вона приймає достатньо великі значення, суттєво (до 30 разів) перевищуючи межу міцності на стиск матеріалу, особливо при абразивній обробці. Установлено, що частка енергії різання, затрачувана на подолання сили тертя задньої поверхні інструмента з оброблюваним матеріалом, в 2 рази й більше перевищує частку енергії «чистого різання». Обґрунтовано умови переходу від процесу пластичного деформування матеріалу до процесу різання

Біографії авторів

F. V. Novikov, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, м. Харьків

Доктор технічних наук, професор

O. O. Andіlahay, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Кандидат технічних наук, доцент

O. S. Klenov, ТОВ «ДіМерус Інженеринг», м. Харків

Кандидат технічних наук

Посилання

Технология машиностроения: Учебник / А.В. Якимов, В.М. Царюк, А.А. Якимов и др. – Одесса: Астропринт, 2001. – 608 с.

Евсеев Д.Г. Формирование свойств поверхностных слоев при абразивной обработке / Д.Г. Евсеев. – Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1975. –127 с.

Зубарь В.П. Исследования особенностей процесса алмазного точения: дис. … канд. техн. наук: 05.03.01 / Зубарь Владимир Петрович. − Харьков, 1967. – 210 с.

Синтетические алмазы в машиностроении / Под ред. В.Н. Бакуля. – К.: Наук. думка, 1976. – 351 с.

Физико-математическая теория процессов обработки материалов и технологии машиностроения / Под общ. ред. Ф.В. Новикова и А.В. Якимова. В десяти томах. – Т. 1. «Механика резания материалов». – Одесса: ОНПУ, 2002. – 580 с.

Анділахай О.О. Математична модель визначення енергоємності абразивної обробки та умов її зменшення / О.О. Анділахай, І.В. Гершиков // Вісник НТУ «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Математичне моделювання в техніці та технологіях. – Х.: НТУ «ХПІ». − 2012. −№ 54 (960). − С. 3-13.

Качество поверхности при алмазно-абразивной обработке / Э.В. Рыжов, А.А. Сагарда, В.Б. Ильицкий, И.Х. Чеповецкий. – К.: Наук. думка, 1979. – 244 с.

##submission.downloads##

Як цитувати

Novikov, F. V., Andіlahay O. O., & Klenov, O. S. (2014). Визначення параметрів силової напруженості процесів механічної обробки деталей з кольорових металів. Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки, (26), 174–181. https://doi.org/10.31498/2225-6733.26.2013.30149