Дослідження стійкості руху телескопуємого вантажопідйомника

Автор(и)

  • T. M. Karpenko ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Україна
  • I. О. Nefyodov ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Україна
  • D. K. Porohovnik ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Україна

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.27.2013.31533

Ключові слова:

автонавантажувач, вимушені коливання, власна частота, критична швидкість, амплітуда

Анотація

Викладена методика підбору поєднання конструктивних, пружних, демпфуючих та експлуатаційних параметрів автонавантажувача і рами телескопуємого вантажопідйомника, які забезпечать допустимі значення амплітуд коливань піднятого вантажу під час руху по синусоїдальній дорозі. Запропонований і реалізований алгоритм практичного використання результатів роботи

Біографії авторів

T. M. Karpenko, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Кандидат технічних наук, доцент

I. О. Nefyodov, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Старший викладач

D. K. Porohovnik, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Студент

Посилання

Мачульский И.И. Погрузочно-разгрузочные машины [Текст] / И.И. Мачульский. – М. : Желдориздат, 2000. – 476 с.

Шматко Д.З. Обоснование параметров несущих систем портальных подъемно-транспортных машин [Текст] : дис. на соискание ученой степени канд. техн. наук: 05.05.05 / Дмитрий Захарович Шматко. – Т., 2006. – 132 с.

Разарьонов Л.В. Підвищення ефективності роботи коротко базових колісних навантажувачів з бортовою системою повороту [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.05.04 «Машини для земляних, дорожніх і лісотехнічних робіт» / Л.В. Разарьонов. – Харків, 2011. – 22 с.

Пановко Я.Г. Основы прикладной теории упругих колебаний [Текст] / Я.Г. Пановко. – М. : Машиностроение, 1967. – 316 с.

Нефедов И.А. Разработка математической модели колебаний вилочного автопогрузчика [Текст] : сб. науч. тр. / Вестник Харьковского автомобильно-дорожного университета. – Вып. 57 – Харьков, 2012. – С. 140-145.

Карпенко Т.Н. Исследование движения автопогрузчика после фронтального наезда на препятствие [Текст] / Т.Н. Карпенко, И.А. Нефедов // Вісник Донецької академії автомобільного транспорту. Наук. журнал. – Донецьк. – 2012. – № 4. – С. 67-77.

Пат. 67414 Україна, В 66 F 9/06. Балансирний пристрій вантажопідйомника [Текст] / І.О. Нефьодов, В.В. Суглобов, В.П. Лаврик; заявник та патентовласник Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет». – № u 2011 07003; заявл. 03.06.2011 ; опубл. 27.02.2012, Бюл. № 4 – 8 с.

Артюх Г.В. Энергоемкость полиуретановых амортизаторов [Текст] / Г.В. Артюх // Защита металлургических машин от поломок. – Мариуполь, 1999. – Вып. 4. – С. 166-172.

Яблонский А.А. Курс теории колебаний [Текст] / А.А. Яблонский, С.С. Норейко. – М .: Машиностроение, 1975. – 248 с.

##submission.downloads##

Як цитувати

Karpenko, T. M., Nefyodov I. О., & Porohovnik, D. K. (2014). Дослідження стійкості руху телескопуємого вантажопідйомника. Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки, (27), 180–187. https://doi.org/10.31498/2225-6733.27.2013.31533