Технології обслуговування пасажирів в аеропортах В’єтнаму

Автор(и)

  • K. V. Marintseva ДВНЗ «Національний авіаційний університет», м. Київ, Україна

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.27.2013.31553

Ключові слова:

авіапасажири, технологія обслуговування, теорія масового обслуговування

Анотація

В даній статті проаналізовано рівень та досвід організації та технології обслуговування пасажирів в аеропортах В'єтнаму. Запропоновано підхід до оцінки оптимальної кількості обладнання за всіма етапами технології обслуговування пасажирів в аеропорту з урахуванням існуючої інтенсивності обслуговування, витрат на експлуатацію обладнання і продуктивності сучасного обладнання

Біографія автора

K. V. Marintseva, ДВНЗ «Національний авіаційний університет», м. Київ

Кандидат економічних наук, доцент

Посилання

Экономика Вьетнама. [Электронный ресурс]. Режим доступа:

http://www.vietnamnews.ru/economy_1.htm.

Президенты Украины и Вьетнама подписали ряд двусторонних соглашений// РБК Україна. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.rbc.ua/rus/top/show/prezidenty-ukrainy-ivetnama-podpisali-ryad-dvustoronnih-26032011103000.

Lamond A. The airport sector in Vietnam / Alan Lamond. – London: Crown Copyright, 2011. – 28 p. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.britishexpertise.org/bx/upload/Newsletter/Airports_Vietnam.pdf.

ICAO. Vietnam’s air transport market, legislations and regulations and policy during 2003-2013 // Worldwide Air Transport Conference (ATCONF). Sixth meeting, Montréal, 18 to 22 March 2013.

Vietnam Market for Airport and Ground Support Equipment, Air Traffic Management Systems, and Aircraft Landing Parts. U.S. Hanoi: Commercial Service, 2012. – 8 p.

Тсимба Франсуа. Маркетинговая деятельность при обслуживании пассажиров в аэропортах гражданской авиации: диссертация на соиск. уч. степ. к.э.н.: 08.07.04 / Франсуа Тсимба [Текст] – К, 1994. - 146с.

Черникова О. Н. Выбор стратегии развития аэропортов гражданской авиации Украины: диссертация на соиск. уч. степ. к.э.н.: 08.07.04 / Оксана Николаевна Черникова [Текст] – К., 2000. - 265с.

ВНТП 3-81 Ведомственные нормы технологического проектирования аэровокзалов аэропортов, 1981г. С изменениями 2006 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.complexdoc.ru/ntd/544630.

Keishi Miyazaki. Secondary Evaluation Report on Tan Son Nhat International Airport Terminal Construction Project in the Socialist Republic of Vietnam. – OPMAC Corporation, 2010. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www2.jica.go.jp/en/evaluation/pdf/2010_VNIX-2_4.pdf.

Марінцева К.В. Стратегії розвитку технологічних процесів обслуговування авіапасажирів // ІКСЗТ. – 2012. – №4 (приложение). – С.35-39.

Авіаційні пасажирські перевезення: Методичні вказівки до виконання курсової роботи [Текст] / Уклад. К.В. Марінцева.–К.: НАУ, 2005. – 39 с.

Таха Хємди А. Введение в исследование операций. 6-е изд.: Пер. с англ. [Текст] / А. Таха Хємди. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2001. – 921 с.

##submission.downloads##

Як цитувати

Marintseva, K. V. (2014). Технології обслуговування пасажирів в аеропортах В’єтнаму. Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки, (27), 213–220. https://doi.org/10.31498/2225-6733.27.2013.31553