Новий комплексний метод дослідження процесу затвердіння сталевого злитку

Автор(и)

  • S. L. Makurov ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine
  • D. V. Silkin ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.28.2014.33535

Ключові слова:

сталевий злиток, кристалізація, кінетика затвердіння, зондування, зовнішні впливи, методи дослідження

Анотація

У статті розглянуті сучасні методи дослідження кінетики кристалізації сталевих злитків. На основі аналізу цих методів розроблен новий комплексний метод дослідження процесу кристалізації сталевого злитка, що дозволяє аналізувати розвиток фронтів як горизонтального, так і вертикального затвердіння, а також протяжність двофазной зони. Застосуванням методу експериментально визначена константа затвердіння сталевого злитка і закономірність затвердіння

Біографії авторів

S. L. Makurov, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Доктор технічних наук, професор

D. V. Silkin, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Аспірант

Посилання

Раддл Р.У. Затвердевание отливок: Пер с англ. / Под ред. В.А. Беленького. – М.:Машгиз, 1960. – 390 с.

Гуляев Б.Б. Затвердевание и неоднородность стали / Б.Б. Гуляев. – М.:Металлургиздат, 1950. – 228 с.

Иванцов Г.П. Теплообмен между слитком и изложницей / Г.П. Иванцов. – М.: Металлургиздат, 1951. – 287 с.

Вейник А.И. Теплообмен между слитком и изложницей / А.И. Вейник. – М.: Металлургиздат, 1959. – 357 с.

Макуров С.Л. Оптимизация технологических режимов разливки и затвердевания блюминговых слитков / С.Л. Макуров // Вестник ПГТУ: Сб. науч. тр. – Мариуполь, 1998. – Вып.6. – С. 44-51.

Скобло С.Я. Слитки для крупных поковок / С.Я. Скобло, Е.А. Казачков. – М.: Металлургия, 1973. – 247 с.

Казачков Е.А. Кинетика кристаллизации крупных слитков спокойной и полуспокойной стали / Е.А. Казачков, Н.И. Ревтов, В.А. Федоров // Изв. вузов. Черная металлургия. – 1973. – №9. – С. 3-9.

Kazaczkow J.A. Kinetyka krzepniecia duzych wlewkow stalowych / J.A. Kazaczkow, N.I. Riewtow, Z. Kudlinski // Hutnik. – 1984. – №4. – Р. 124-129.

Як цитувати

Makurov, S. L., & Silkin, D. V. (2014). Новий комплексний метод дослідження процесу затвердіння сталевого злитку. Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки, (28), 43–47. https://doi.org/10.31498/2225-6733.28.2014.33535