Вплив сірки на поверхневі властивості залізосірчистих розплавів

Автор(и)

  • P. S. Kharlashin ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine
  • Ju. S. Kolomiytseva ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine
  • G. A. Vinogradova ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.28.2014.33546

Ключові слова:

поверхневі явища, сірка, поверхневе натягнення, адсорбція, активність

Анотація

У статті виконаний аналіз залежності поверхневого натягнення залізосірчистих розплавів від концентрації сірки. Досліджені і представлені дані поверхневих властивостей розплавів Fe - S, а також вплив сірки на поверхневі властивості металургійного розплаву

Біографії авторів

P. S. Kharlashin, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Доктор технічних наук, професор

Ju. S. Kolomiytseva, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Аспірант

G. A. Vinogradova, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Студент

Посилання

Семенченко В.К. Поверхностные явления в металлах и сплавах / В.К. Семенченко. – М.: Наука, 1987. – 504 с.

Найдич Ю.В. Контактные явления в металлургических расплавах / Ю.В. Найдич. – К.: Наукова думка, 1972. – 187 с.

Молонов Г.Д. Поверхностная активность мышьяка в железомышьяковистых расплавах / Г.Д. Молонов, П.С. Харлашин // Изв. вузов. Чер. металлургия. – 1977. – №3 – С. 14-18.

Попель С.И. Теория металлургических процессов: учеб. пособие для вузов / С.И. Попель, А.И. Сотников, В.Н. Бороненков. – М.: Металлургия, 1986. – 463 с.

Попель С.И. Графики для расчета поверхностного натяжения по размерам капли / С.И. Попель, Ю.П. Никитин, С.М. Иванов // Изд. Урал. политехн. ин-та. – 1961. – С. 18.

Попель С.И. В кн.: Физическая химия границ раздела контактирующих фаз / С.И. Попель, Б.В. Царевский. – Киев: Наукова думка, 1976. – 52 – 56 с.

Наконечный А.Я. Влияние поверхностной активности серы на десульфурацию металла марганцем / А.Я.Наконечный, В.Н. Урцев, Р.В. Синяков // Сталь. – 2011. – №7. – С. 31-35.

Харлашин П.С. Миш’як в металургійних розплавах, процесах, технологіях / П.С. Харлашин. – К.: Вища школа, 2007. – 538 с.

##submission.downloads##

Як цитувати

Kharlashin, P. S., Kolomiytseva, J. S., & Vinogradova, G. A. (2014). Вплив сірки на поверхневі властивості залізосірчистих розплавів. Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки, (28), 61–67. https://doi.org/10.31498/2225-6733.28.2014.33546