Математична модель визначення закономірностей формування похибок механічної обробки отворів

Автор(и)

  • T. M. Brizhan ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.28.2014.33764

Ключові слова:

оброблюваний отвір, свердло, розточування, похибка обробки, глибина різання, подача, сила різання, пружне переміщення

Анотація

Проведено теоретичний аналіз закономірностей формування похибок механічної обробки отворів з урахуванням нерівномірності припуску, що знімається, і утворення в технологічній системі пружних переміщень. Показано, що при розсвердлюванні отвору внаслідок участі в різанні двох протилежно розташованих лез свердла відбувається збільшення діаметра оброблюваного отвору на величину пружного переміщення. При розточуванні отвору виникнення в технологічній системі пружного переміщення не приводить до перевищення діаметра оброблюваного отвору номінального значення. Це визначає принципову відмінність умов формування похибок обробки при розсвердлюванні й розточуванні отворів. На основі отриманих залежностей визначені шляхи підвищення точності обробки отворів

Біографія автора

T. M. Brizhan, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Молодший науковий співробітник

Посилання

Маталин А.А. Точность механической обработки и проектирование технологических процессов / А.А. Маталин. − М.: Машиностроение, 1970. – 390 с.

Физико-математическая теория процессов обработки материалов и технологии машиностроения / Под общ. ред. Ф.В. Новикова и А.В. Якимова. В десяти томах. – Т. 1. «Механика резания материалов». – Одесса: ОНПУ, 2002. – 580 с.

Колев К.С. Точность обработки и режимы резания / К.С. Колев, Л.М. Горчаков. – М.: Машиностроение, 1976. – 144 с.

Высокоэффективная технология изготовления резьбовых отверстий в горловинах баллонов на автоматических линиях : монография / И.Е. Иванов, Ф.В. Новиков, Е.И. Иванов. − Мариуполь: Изд. ПГТУ. − 2011. − 209 с.

Новиков Ф.В. Закономерности образования погрешностей механической обработки и теоретический анализ условий их уменьшения / Ф.В. Новиков, И.Е. Иванов // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: Машинобудування і машинознавство. – Випуск 1 (10). − Донецьк: ДонНТУ, 2013. − С. 124-130.

##submission.downloads##

Як цитувати

Brizhan, T. M. (2014). Математична модель визначення закономірностей формування похибок механічної обробки отворів. Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки, (28), 167–173. https://doi.org/10.31498/2225-6733.28.2014.33764