Підвищення якості обробки деталей автомобілів за рахунок зниження коефіцієнта тертя та ефекту злипання

Автор(и)

  • G. Yu. Burlakova ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.29.2014.39237

Ключові слова:

злипання деталей, U- образні контейнери, робоче середовище, в'язкість розчину, метод Стокса, динамічна в'язкість розчину, триетаноламін

Анотація

Оздоблювально-зачисна обробка поверхонь деталей, метою якої є очищення деталей, зняття задирок, закруглення гострих кромок, підготовка поверхонь під покриття - їх шліфування та полірування, застосовується у всіх галузях промисловості, особливо широко - в машинобудуванні та приладобудуванні. Аналіз виробництва деталей машин різних галузей машинобудування показав, що різним видам оздоблювальної обробки піддають 85-95% випущених деталей, при цьому трудомісткість цих операцій становить 10-20% загальної трудомісткості виготовлення деталей. На сьогоднішній день одним зі шляхів розвитку машинобудування є виготовлення деталей машин високої якості, довговічність і надійність яких в значній мірі залежать від точності їх виготовлення, оптимальних фізико-механічних властивостей поверхневих шарів сполучених поверхонь. Це, в свою чергу, вимагає удосконалення методів оздоблювальної обробки, особливо на фінішних операціях, розширення технологічних можливостей, впровадження на їх основі нових технологічних процесів. Серед продуктивних методів, що здійснюють оздоблювальні (а також зачисні) операції, має місце вібраційний метод обробки, який характеризується забезпеченням високої якості оброблених поверхонь і широкою універсальністю вібраційного верстата. Однак при вібраційній обробці дрібних плоских деталей спостерігається нерівномірна обробка поверхонь через злипання в пакети і налипання на стінки вібруючого контейнеру. Все це вимагає вишукування нових технологічних можливостей вібраційної обробки, що характеризуються більш високою інтенсивністю і продуктивністю, високими якісними показниками, створення нових методів, що сприяють ліквідації налипання деталей на стінки контейнера і злипання їх між собою в процесі обробки. У зв'язку з цим у роботі вирішується актуальна науково-технічне завдання розробки і впровадження ефективного технологічного процесу віброабразивної обробки дрібних плоских деталей на основі науково обгрунтованого вибору методів, які сприяють розширенню можливостей вібраційної обробки шляхом зміни форми контейнера і функцій робочого середовища, що забезпечують процес обробки і поділ злиплих деталей. У статті показано експериментальне підтвердження того, що при збільшенні кінематичної в'язкості робочого середовища товщина плівки на оброблюваній поверхні збільшується, що приводить до зниження шорсткості і зменшення сили зсуву плоских зразків один відносно одного

Біографія автора

G. Yu. Burlakova, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Кандидат технічних наук, доцент

Посилання

Бурлакова Г.Ю. Вибрационная обработка деталей, склонных к слипанию / Г.Ю. Бурлакова, Г.Л. Мелконов // Вібрації в техніці та технологіях. – 2010. – №2 (58). – С. 34-48.

Пшеничный И.Н. Результаты обработки мелких и плоских деталей в U-образных контейнерах вибрационных станков / И.Н. Пшеничный, И.В. Волков, Г.Л. Мелконов // Галузеве машинобудування, будівництво: зб. наук. праць Полтавського національного технічного ун-ту ім. Ю. Кондратюка. – 2009. – Вип. 3(35), Т.1. – С.186-189.

Мелконов Г.Л. Расширение технологических возможностей вибрационной обработки деталей «внавал» / Г.Л. Мелконов, Е.В. Нечай, А.В. Романченко // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – Харьков, 2008. – №4/1 (34). – С. 15-18.

Шаинский М.Е. Устройство для разрушения слипшихся в пакеты деталей при виброобработке / М.Е. Шаинский, Н.В. Фальченко, В.А. Власов // Труды Всесоюзно-технического семинара «Вибрационная обработка деталей». – Ворошиловград, 1978. – С.167-170.

Пат. 59627А Україна, МПК В 24 В 31/06. Пристрій для вібраційної обробки деталей в U-подібному контейнері / М.О. Калмиков, Л.М. Лубенська, А.В. Міцик, С.М. Ясунік. – №2002108341; заявл. 02.10.02; опубл. 15.09.03, Бюл. №8. – 3 с.

Застосування вібраційної обробки для підвищення якості виробів / П.Л. Носко, М.О. Калмиков, А.П. Ніколаєнко, Л.М. Лубенська. – Луганськ : Ноулідж, 2009. – 292 с.

А. с. 1006181 СССР, МПК В 24 В 31/06. Рабочая камера для вибрационной обработки / С.П. Маслов, А.В. Кружков, Л.П. Коршунов, В.С. Евстишенков. – №3299237; заявл. 11.06.81, опубл. 23.03.83; Бюл. №11. – 3 с.

А. с. 948635 СССР, МПК В 24 В 31/06. Футеровка рабочей камеры вибромашины / П.Д. Денисов, В.К. Кузьма, В.И. Кармалюк, Л.К. Юрова. – №3219493; заявл. 18.12.80; опубл. 07.08.82; Бюл. №29. – 2 с.

А. с. 764952 СССР МКИ В 24 В 31/06. Футеровка / Н.И. Тимохин, В.Д. Белозеров, Г.И. Давыдова. – №2417805; заявл. 16.11.76; опубл. 23.09.80, Бюл. №35. – 2 с.

Бурлакова Г.Ю. Исследование слипаемости мелких плоских деталей / Г.Ю. Бурлакова, В.Г. Кожемякин, А.П. Николаенко // Вібрації в техніці та технологіях. – 2010. – №3 (598). – С. 8-16.

##submission.downloads##

Як цитувати

Burlakova, G. Y. (2015). Підвищення якості обробки деталей автомобілів за рахунок зниження коефіцієнта тертя та ефекту злипання. Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки, (29), 153–159. https://doi.org/10.31498/2225-6733.29.2014.39237