Теоретичний аналіз умов підвищення точності обробки отворів осьовими багатолезовими інструментами

Автор(и)

  • T. M. Brizhan ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.29.2014.39238

Ключові слова:

осьові багатолезові інструменти, свердло, зенкер, розгортка, оброблюваний отвір, пружне переміщення, крутильні коливання, сила різання

Анотація

У роботі на основі аналітичного подання сили різання при обробці отворів осьовими багатолезовими інструментами отримане нове теоретичне рішення про характер зміни величини пружного переміщення, що виникає в технологічній системі й визначає погрішності обробки отвору. Розрахунками встановлено, що у випадку розбіжності осей оброблюваного отвору осьового інструмента із чотирма й більше лезами величина пружного переміщення залишається постійною, незалежною від положення лез. Однак при цьому циклічно змінюється крутний момент, що призводить до виникнення в технологічній системі крутильних коливань. Доведено, що зі збільшенням кількості лез інструмента змінна частина крутного моменту зменшується. Із цього випливає перспективність застосування осьових багатолезових інструментів з похилими лезами, які дозволяють виключити зміну в часі крутного моменту й відповідно виключити крутильні коливання в технологічній системі, що є важливою умовою підвищення точності обробки отвору

Біографія автора

T. M. Brizhan, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Старший науковий співробітник

Посилання

Маталин А.А. Точность механической обработки и проектирование технологических процессов / А.А. Маталин. − М. : Машиностроение, 1970. – 390 с.

Физико-математическая теория процессов обработки материалов и технологии машиностроения / Под общ. ред. Ф.В. Новикова и А.В. Якимова. В десяти томах. – Т. 1. «Механика резания материалов». – Одесса : ОНПУ, 2002. – 580 с.

Колев К.С. Точность обработки и режимы резания / К.С. Колев, Л.М. Горчаков. – М. : Машиностроение, 1976. – 144 с.

Иванов И.Е. Высокоэффективная технология изготовления резьбовых отверстий в горловинах баллонов на автоматических линиях : монография / И.Е. Иванов, Ф.В. Новиков, Е.И. Иванов. − Мариуполь : Изд. ПГТУ. − 2011. − 209 с.

Новіков Ф.В. Теоретичні основи механічної обробки високоточних деталей : монографія / Ф.В. Новіков, І.О. Рябенков. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2013. – 352 с.

Брижан Т.М. Математическая модель определения закономерностей формирования погрешностей механической обработки отверстий / Т.М. Брижан // Вісник Приазов. держ. техн. ун-ту. : Зб. наук. пр. – Маріуполь, 2014. – Вип. 28. – С. 167-173.

##submission.downloads##

Як цитувати

Brizhan, T. M. (2015). Теоретичний аналіз умов підвищення точності обробки отворів осьовими багатолезовими інструментами. Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки, (29), 160–168. https://doi.org/10.31498/2225-6733.29.2014.39238