Застосування інформаційних технологій для автоматизації розрахунків термодинамічних характеристик поверхневого шару

Автор(и)

  • T. O. Levitskaya ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.29.2014.39298

Ключові слова:

поверхневі властивості, фізико-хімічний експеримент, експериментальна установка, цифрове зображення, комп'ютер, сегментація, розпізнавання, лінійна фільтрація, піксель, рівні інтенсивності

Анотація

Розроблено експериментальну установку для дослідження поверхневих властивостей металургійних розплавів, яка на відміну від відомих установок, забезпечена оптичною системою і ПК, які дозволяють цифрове зображення лежачої краплі, одержуване в експерименті, обробляти за допомогою швидкодіючого програмного комплексу, що значно знижує час проведення експерименту, дозволяє зберігати дані і спрощує роботу експериментатора

Біографія автора

T. O. Levitskaya, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Кандидат технічних наук, доцент

Посилання

Харлашин П.С. Разработка новых составов шлакообразующих смесей для защиты металла во время непрерывной разливки стали // П.С. Харлашин, Т.А.Левицкая // Вісник Приазов. держ. техн. ун-ту : зб.наук. пр. – Вип. 25 . – Маріуполь. – 2012. – С. 20-26.

Измерение капиллярных характеристик расплавов телевизионной системой с ЭВМ / А.Г Амброк, С.А. Грузинцев, Э.Л. Лубе, В.В. Пеллер // Адгезия расплавов и пайка материалов. – 1984. – №12. – С. 12-13.

Телевизионная измерительная система на базе ЭВМ для исследования процесса роста по способу Степанова / С.А. Грузинцев, Э.Л. Лубе, А.Г. Амброк, В.В. Пеллер // Изв. АН ОХР. Сер. физ, – 1985. – №12. – С. 2324-2328.

Щербаков Л.М.. Об измерении краевых углов смачивания моноволокон / Л.М. Щерба-ков, Ф.Н. Сухарев // Адгезия расплавов и пайка материалов. – 1984. – №12. – С. 15-17.

Liggieri L. An automatic technique for measuring the surface tension of liquid metals / L. Liggieri, A. Passerone // High Temperature Technology. – 1989. – №7. – P. 82-86.

Rotenberg Y. Determination of surface tension and contact angle from the shapes of axisymmetric fluid interfaces / Y. Rotenberg, L. Boruvka, A.W. Neumann // J. Colloid and Interface Sci, – 1993. – №1. – P. 169-183.

Real time pendant drop tensiometer using image processing with interfacial area and interfa-cial tension control capabilities / G. Faour, M. Grimaldi, J. Richou, A. Bois // J. Colloid and Interface Sci, – 1996. – V. 181. –№1. – P. 385-392.

Hond-Kee Lee. Surface tension measurements of liquid iron-nickel-sulphur ternary system using the electromagnetic oscillating droplet technique / Lee Hond-Kee, G. Frohberg Martin, P. Haira Jnan // 1SIJ International. – 1993. –Vol. 33. – №8. – P. 833-838.

Andrien C. Average speading parameter on heterogeneous surfaces / C. Andrien, C. Sykes, F. Brochard // Langmuir. – 1994. – V. 10. –№7. – Р. 2077-2080.

Emelyanenko A.M. The role of discretization at the video image processing in sessile and pendant drop methods / A.M. Emelyanenko, L.B. Boinovich // Colloids and surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects. – 2001. – V. 189. – P. 197-202.

Алгоритм расчета плотности и поверхностного натяжения расплавов методом большой капли при формировании изображения в цифровом формате / Д.Ю. Аникин, М.Р. Филонов, С.В. Иванов, Ю.Б. Лёвин // Известия ВУЗов. Черная металлургия. – 2003. – №7. – С. 10-13.

А. с. 1744594 СССР, МПК G 01 М 13/02. Установка для определения плотности, поверхностного натяжения и краевого угла смачивания расплавленного материала / П.С. Харлашин. – №4754055; заявл. 31.10.89; опубл. 30.06.92, Бюл. №24. – 5 с.

Gonzalez R. Digital Image Processing / R. Gonzalez, R. Woods // Addison-Wesley Publ.Comp. – N.Y., 1993. – 1104 р.

Hansen F.K. Surface tension by pendant drop / F.K. Hansen, G. Rodsrud // J.Colloid Interface Sci. – 1991. – V. l4l. –№1. – P. 1-9.

Robust digital image analysis of pendant drop shapes / D.B. Thiessen, D.J. Chione, C.B. McCreary, W.B. Kiantz // J.Colloid Interface Sci. – 1996. – V. 177. – №2. – P. 658-665.

Correlation of line tension and solid-liquid interfacial tension from the measurement of drop size dependence of contact angles / D. Duncan, D. Li, J. Gaydos, A.W. Neumann // J. Colloid Interface Sci. – 1995. – V. I 69. – №2. – P. 212-217.

Li D. Contact angle measurement by axisymmetric drop shape analysis / D. Li, P. Cheng, A.W. Neumann // Adv. Colloid Interface Sci. – 1992. – V. 39. – №2. – P. 347-382.

Rotenberg Y. Determination of surface tension and contact angle from the shapes of axisymmetric fluid interfaces / Y. Rotenberg, L. Boruvka, A.W. Neumann // J. Colloid and Interface Sci, – 1993. – №1. – P. 169-183.

##submission.downloads##

Як цитувати

Levitskaya, T. O. (2015). Застосування інформаційних технологій для автоматизації розрахунків термодинамічних характеристик поверхневого шару. Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки, (29), 199–205. https://doi.org/10.31498/2225-6733.29.2014.39298