Оптимізація технологічних параметрів спікання агломерату з твердим паливом різної реакційної здатності

Автор(и)

  • E. V. Chuprinov Криворізький металургійний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг, Україна
  • V. P. Lyalyuk Криворізький металургійний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг, Україна
  • F. M. Zhuravlev Криворізький металургійний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг, Україна
  • I. A. Lyakhova Криворізький металургійний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг, Україна
  • D. O. Kassim Криворізький металургійний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг, Україна

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.30.2015.51440

Ключові слова:

агломерат, тверде паливо, реакційна здатність, питома продуктивність, міцність

Анотація

Проведено дослідження з відпрацювання режимів спікання двошарових шихт з різними кількістю і реакційною здатністю твердого палива у верхньому і нижньому шарах спікаємої шихти, вивчені і визначені оптимальні параметри твердого палива у верхньому і нижньому ділянках шару, що забезпечують зниження його питомої витрати і поліпшення металургійних характеристик агломерату

Біографії авторів

E. V. Chuprinov, Криворізький металургійний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг

Асистент

V. P. Lyalyuk, Криворізький металургійний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг

Доктор технічних наук, професор

F. M. Zhuravlev, Криворізький металургійний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг

Кандидат технічних наук, доцент

I. A. Lyakhova, Криворізький металургійний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг

Кандидат технічних наук, доцент

D. O. Kassim, Криворізький металургійний інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг

Кандидат технічних наук, доцент

Посилання

Сигов В.А. Агломерационный процесс / В.А. Сигов, В.А. Шурхал. – К. : Техника, 1969. – 232 с.

Структура и физические свойства агломерата из руд КМА, полученного на агломашине с площадью спекания 252 м2 при двухслойной загрузке шихты / Г.В. Коршиков [и др.] // Сталь. – 1971. – №1. – С. 3-8.

Снижение расхода твердого топлива на процесс спекания путем рационального перераспределения его по высоте загружаемого слоя / Ю.С. Кравец, В.Е. Шешегов, В.П. Маймур, В.Д. Кучук // Сталь. – 1984. – №7. – С. 7-9.

Изучение распределения гранул окомкованной агломерационной шихты при загрузке на спекательные тележки / А.А. Вовк [и др.] // Металлургия и коксохимия. – Вып. 75. – 1982. – С. 8-11.

Новая технология загрузки шихты на агломашину / Ю.С. Кравец [и др.] // Металлург. – 1982. – №9. – С. 15-17.

Оптимизация режима сжигания газообразного и твердого топлива при агломерации / В.В. Дябин [и др.] // Сталь. – 1984. – №7. – С. 8-11.

Карабасов Ю.С. Использование топлива в агломерации / Ю.С. Карабасов, В.С. Валавин. – М. : Металлургия, 1976. – 263 с.

Ефимов С.П. Влияние крупности топлива на процесс агломерации и качество агломерата / С.П. Ефимов, Г.Г. Ефименко // Известия вузов Черная металлургия. – 1970. – №9. – С. 21-24.

О механизме влияния крупности коксовой мелочи на агломерационный процесс / Ю.С. Карабасов [и др.]. // Известия вузов Черная металлургия. – 1975. – №11. – С. 22-26.

Об эффективной реакционной способности агломерационного топлива и оптимальной высоте спекаемого слоя / Ю.С. Карабасов [и др.] // Известия вузов. Черная металлургия. – 1975. – №3. – С. 36-40.

Хлапонин Н.С. О двухслойном спекании аглошихты / Н.С. Хлапонин, В.Н. Кривошеев, В.В. Андронов // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 1967. – №4. – С. 8-10.

Анализ газодинамической работы агломерационных машин АКМ-312 Новолипецкого металлургического комбината / Ю.А. Фролов [и др.] // Сталь. – 1993. – №2. – С. 5-10.

Ефименко Г.М. Подача топлива в агломерационную шихту на аглофабрике ЗСМК по двухслойной схеме / Г.М. Ефименко, В.В. Дябин, Б.И. Колокольцов. // Сталь. – 1974. – №10. – С. 876-878.

Михалевич А.Г. Степень использования топлива при различных режимах спекания / А.Г. Михалевич, А.И. Кузнецов, В.Е. Тихомиров // Известия вузов. Черная металлургия. – 1979. – №9. – С. 149-151.

Пат. 78006 Україна, МПК C 22 B 1/16. Спосіб агломерації залізовмісних матеріалів / Ф.М. Журавльов, В.П. Лялюк, А.К. Тараканов, О.Д. Учитель, Д.О. Кассім, І.А. Ляхова, Є.В. Чупринов. – № u201208002; заявл. 27.06.12; опубл. 11.03.13, Бюл. №5.

Пат. 78007 Україна, МПК C 22 B 1/16. Спосіб агломерації залізовмісних матеріалів / Ф.М. Журавльов, В.П. Лялюк, А.К. Тараканов, О.Д. Учитель, Д.О. Кассім, І.А. Ляхова, Є.В. Чупринов. – № u201208003; заявл. 27.06.12; опубл. 11.03.13; Бюл. №5.

Пат. 76683 Україна, МПК C 22 B 1/16. Спосіб агломерації залізовмісних матеріалів / Ф.М. Журавльов, В.П. Лялюк, І.А. Ляхова, Д.О. Кассім, Є.В. Чупринов. – № u201208164; заявл. 03.07.12; опубл. 10.01.13. – Бюл. №1.

##submission.downloads##

Як цитувати

Chuprinov, E. V., Lyalyuk, V. P., Zhuravlev, F. M., Lyakhova, I. A., & Kassim, D. O. (2015). Оптимізація технологічних параметрів спікання агломерату з твердим паливом різної реакційної здатності. Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки, 1(30), 36–41. https://doi.org/10.31498/2225-6733.30.2015.51440