Аналіз способів грануляції шлакових розплавів і факторів, що впливають на якість граншлака

Автор(и)

  • V. P. Kravchenko ПП «Ера плюс», м. Маріуполь, Україна

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.30.2015.51444

Ключові слова:

гранульований шлак, дисперсність, повітряне дуття, вологість, грануляційний метод, форма зерна, фракція

Анотація

В результаті проведеного аналізу було встановлено, що існуючі способи грануляції шлакового розплаву не забезпечують отримання якісного граншлака за фізико-механічними характеристиками: залишковою вологістю, показником ВУС, щільності зерна і фракційним складом, що знижує споживчі якості кінцевого продукту. Встановлено, що застосування повітряного дуття для диспергування розплаву впливає на фракційний склад і форму зерен граншлака: зміст фракцій менше 1,25 мм зменшується до 49,1% проти 92,8% у звичайному, вміст зерен сферичної форми становить 33% з щільною поверхнею, що сприяє зниженню залишкової вологості граншлака. Застосування повітряного дуття при грануляції шлаків є ефективним для отримання якісного граншлака, що може бути використано при розробці нової технології грануляції шлакового розплаву

Біографія автора

V. P. Kravchenko, ПП «Ера плюс», м. Маріуполь

Кандидат технічних наук

Посилання

Кравченко В.П. Гидравлическая активность доменных шлаков / В.П. Кравченко, В.А. Струтинский // Сталь. – 2007. – №1. – С. 94-95.

Кравченко В.П. Обґрунтування параметрів струминного подрібнення при переробці і збагаченні доменних шлаків : автореф. дис. …канд. техн. наук : 05.15.08 / В.П. Кравче-нко; ДВНЗ «Національний гірничий університет». – Дніпропетровськ, 2013. – 20 с.

Переработка шлаков и безотходная технология в металлургии / М.И. Панфилов, Я.Ш. Школьник, Н.В. Орининский, Ю.В. Сорокин, А.А. Грабеклс. – М.: Металлургия, 1987. – 237 с.

Ягодкин Г.Л. Химическая технология и охрана окружающей среды / Г.Л. Ягодкин, Л.Г. Третьяков. – М.: Знание, 1984. – 63 с.

Довгонол В.И. Использование шлаков черной металлургии / В.И. Довгонол. – М.: Ме-таллургия, 1978. – 106 с.

Панфилов М.И. Металлургический завод без шлаковых отвалов / М.И. Панфилов. – М.: Металлургия, 1978. – 248 с.

Влияние технологических параметров процесса придоменной грануляции на свойства гранулированного шлака / В.А. Коломиец, Л.Б. Никулина, Н.Г. Овчаренко, В.Г. Кост-ров, А.С. Семенова // Переработка и использование доменных, сталеплавильных и ферросплавных шлаков / В.И. Довгопол, М.И. Панфилов. – Екатеринбург : Уралнии-чермет, 1981. – С. 27-32.

Коломиец В.А. О влиянии технологических условий грануляции доменного шлака на его свойства / В.А. Коломиец, В.А. Щербинин, М.Н. Курбацкий // В кн.: Сборник науч-ных трудов. – Магнитогорск: МГМИ, 1986. – Вып. 8. – 142 с.

##submission.downloads##

Як цитувати

Kravchenko, V. P. (2015). Аналіз способів грануляції шлакових розплавів і факторів, що впливають на якість граншлака. Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки, 1(30), 51–58. https://doi.org/10.31498/2225-6733.30.2015.51444