Дослідження впливу ультразвукових коливань на ефективність технологічних мастил

Автор(и)

  • B. S. Kargin ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Україна
  • O. S. Anish’enko ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Україна
  • S. B. Kargin ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Україна
  • V. S. Khiora ВАТ «Маркограф», м Маріуполь, Україна
  • R. O. Tkachov ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Україна
  • N. O. Voronina ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Україна

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.30.2015.51695

Ключові слова:

вібрація, коефіцієнт, тертя, мастило, ефективність

Анотація

Розглянуті режими ультразвукової обробки водно-графітового мастила ОГВ-75 з метою збільшення його ефективності при гарячій обробці металів тиском. Ефективність мастила оцінювали двома методами: за бочкоутворенням циліндричних зразків, що осаджені (метод С.І. Губкіна), та методом кільцевих зразків (метод А.Т. Мейла та М.Г. Кокрофта). Показано, що дія вібрації з частотою 100 Гц протягом 60 хвилин дозволяє знизити коефіцієнт тертя для мастила на 16% (метод С.І. Губкіна) і на 30% (метод А.Т. Мейла та М.Г. Кокрофта). Встановлено, що метод визначення коефіцієнта тертя за бочкоутворенням зразків, що осаджені, дає значення, що на 26-47% більші, ніж за методом кільцевих зразків

Біографії авторів

B. S. Kargin, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Кандидат технічних наук, професор

O. S. Anish’enko, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Кандидат технічних наук, доцент

S. B. Kargin, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Кандидат технічних наук, доцент

V. S. Khiora, ВАТ «Маркограф», м Маріуполь

Директор

R. O. Tkachov, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Завідуючий лабораторіями

N. O. Voronina, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Аспірант

Посилання

Пат. 2043966 РФ, МПК С 01 В 31/02. Способ производства водно-графитовой смазки / Н.В. Кабанов, К.К. Диамантопуло, Б.С. Каргин. – №4880122/26; заявл. 02.10.90, опубл. 20.09.95.

Северденко В.П. Обработка металлов давлением с ультразвуком / В.П. Северденко. – Минск : Наука и техника, 1973. – 364 с.

Северденко В.П. Применение ультразвука в промышленности / В.П. Северденко, В.В. Клубович. – Минск : Наука и техника, 1973. – 288 с.

Баранов И.С. Определение сил и коэффициента контактного трения при резке с наложением колебаний ультразвуковой частоты / И.С. Баранов, Г.Т. Евдокимов // Вопросы прочности и пластичности металлов : Сб. науч. тр. – Минск : АН БССР, 1971. – С.71-74.

лименко В.М. Вибрационная обработка металлов давлением / В.М. Клименко, А.Н. Шаповал. – Киев : Техника, 1977. – 128 с.

Ультразвуковые процессы в производстве изделий электронной техники. / С.П. Кундас, В.Л. Ланин, М.Д. Тявловский, А.П. Достанко. – Минск : Бестпринт, 2002. – 160 с. – (В 2-х т.; Т. 1)

Шаповал А.Н. Интенсивные процессы обработки давлением вольфрама и молибдена / А.Н. Шаповал, С.М. Горбатюк, А.А. Шаповал. – М. : ИД «Руда и Металлы», 2006. – 352 с.

Грудев А.П. Трение и смазки при обработке металлов давлением / А.П. Грудев, Ю.В. Зильберт, В.Т. Тилик. – М. : Металлургия, 1982. – 310 с.

Пат. 91124 Україна МПК С 01 В 31/02, C 10 M 161/00. Спосіб виготовлення водно-графітових мастил / С.Б. Каргін, О.С. Аніщенко, Б.С. Каргін, В.С. Хіора, Н.О. Вороніна, А.В. Федоренко. – №u201315130; заявл. 24.12.13, опубл. 25.06 14, Бюл. №12.

##submission.downloads##

Як цитувати

Kargin, B. S., Anish’enko, O. S., Kargin, S. B., Khiora, V. S., Tkachov, R. O., & Voronina, N. O. (2015). Дослідження впливу ультразвукових коливань на ефективність технологічних мастил. Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки, 1(30), 136–140. https://doi.org/10.31498/2225-6733.30.2015.51695