Вплив ударної хвилі в рідині на обмежену витривалість вуглецевої сталі

Автор(и)

  • I. O. Vakulenko ДВНЗ «Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна», м. Дніпропетровськ, Україна
  • О. G. Lisnyak Національний гірничий університет, м. Дніпропетровськ, Україна
  • O. М. Perkov Інститут чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України, м. Дніпропетровськ, Україна
  • V. G. Efremenko ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Україна

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.30.2015.51703

Ключові слова:

твердість, цикл навантаження, витривалість, пошкоджуваність, амплітуда, вуглецева сталь

Анотація

У статті показано, що обробка вуглецевої сталі імпульсами ударної хвилі супроводжується приростом твердості і витривалості. Приріст витривалості сталі обумовлений зсувом моменту переходу металу від зворотньої до необерненої пошкоджуваності в область більш високих амплітуд з одночасним збільшенням числа циклів до руйнування

Біографії авторів

I. O. Vakulenko, ДВНЗ «Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна», м. Дніпропетровськ

Доктор технічних наук, професор

О. G. Lisnyak, Національний гірничий університет, м. Дніпропетровськ

Кандидат технічних наук, доцент

O. М. Perkov, Інститут чорної металургії ім. З.І. Некрасова НАН України, м. Дніпропетровськ

Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

V. G. Efremenko, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Доктор технічних наук, професор

Посилання

Вакуленко І.О. Втома металевих матеріалів в конструкціях рухомого складу / І.О. Вакуленко. – Дніпропетровськ : Маковецький, 2012. – 152 с.

Ударные волны и явления высокоскоростной деформации металлов / Под ред. М.А. Мейерса, Л.E. Мурра. – М. : Металлургия,1984. – 510 с.

Razavian S.M. Numerical simulation of high voltage electric pulse comminution of phosphate ore / S.M. Razavian, B. Rezai, M. Irannajad // International Journal of Mining Science and Technology. – 2015. – V. 25. – P. 473-478.

Чачин В.Н. Электрогидравлическая обработка машиностроительных материалов / В.Н. Чачин. – Минск : Наука и техника, 1978. – 184 с.

Вакуленко І.О. Структурний аналіз в матеріалознавстві / І.О. Вакуленко. – Дніпропет-ровськ: Маковецький, 2010, – 124 с.

Иванова В.С. Ускоренный метод построения линии Френча с применением энергетических критериев усталости / В.С. Иванова, Т.С. Марьяновская, В.Ф. Терентьев // Заводская лаборатория. – 1966. – № 2. – С. 225-228.

Геминов В.Н. Обобщенная функция накопления повреждений при усталости / В.Н. Геминов, В.С. Балыбердин // Усталость и вязкость разрушения металлов. – М. : Наука, 1974. – С. 171-180.

##submission.downloads##

Як цитувати

Vakulenko, I. O., Lisnyak О. G., Perkov O. М., & Efremenko, V. G. (2015). Вплив ударної хвилі в рідині на обмежену витривалість вуглецевої сталі. Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки, 1(30), 153–158. https://doi.org/10.31498/2225-6733.30.2015.51703