Розробка методу вибору двигуна внутрішнього згоряння на основі оцінки умов теплообміну при модернізації та ремонті енергоперетворюючих об'єктів

Автор(и)

  • V. O. Maslov ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Україна
  • I. O. Berestovoi Азовський морський інститут Одеської національної морської академії, м. Маріуполь, Україна
  • G. V. Berestovaya ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Україна

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.30.2015.52166

Ключові слова:

модель розвитку, двигун внутрішнього згоряння, тренд, діаметр циліндра, хід поршня, теплообмін

Анотація

У статті розглядається проблема підвищення ефективності роботи енергоустановок, що містять двигуни внутрішнього згоряння. Виконано порівняльний аналіз існуючих методик оцінки та моделей двигунів внутрішнього згоряння. Проведено статистичні дослідження сучасних двигунів та їх аналіз, на основі яких розроблено метод оцінки підбору двигуна внутрішнього згоряння з оптимальними параметрами. Реалізація даного методу спрощує оцінку і підбір дизелів при модернізації та ремонті енергоустановок, що призводить до прискорення реалізації енерго- та ресурсозберігаючих заходів

Біографії авторів

V. O. Maslov, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Доктор технічних наук, професор

I. O. Berestovoi, Азовський морський інститут Одеської національної морської академії, м. Маріуполь

Старший викладач

G. V. Berestovaya, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Аспірант

Посилання

Вошни Г. Вихревое движение воздуха в быстроходном дизеле с четырьмя клапанами на цилиндр / Г. Вошни, К. Цайлингер, Р.З. Кавтарадзе // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана.. Сер.: Машиностроение. – 1997. – № 1. – С. 74-84.

Розенблит Г.Б. Теплопередача в дизелях / Г.Б. Розенблит. – М.: Машиностроение, 1977. – 216 с.

Варнатц Ю. Горение: Физические и химические аспекты, моделирование, эксперименты, образование загрязняющих веществ / Ю. Варнатц, У. Маас, Р.М. Диббл. – М.: Физматлит, 2003. – 352 с.

Влияние формы камеры на нестационарные процессы переноса и турбулентного сгорания в дизеле, конвертированном в газовый двигатель / А.И. Леонтьев, Р.З. Кавтарадзе, А.В. Шибанов, А.А. Зеленцов, С.С. Сергеев // Известия РАН. Энергетика. – 2009. – № 2. – С. 49-63.

Кавтарадзе Р.З. Моделирование радиационно-конвективного теплообмена в камерах сгорания / Р.З. Кавтарадзе, В.В. Арапов // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер.: Машиностроение. – 2000. – № 1. – С. 29-47.

Vogel Ch. Einflus von Wandablagenmgen auf den Warmeiibergang im Verbrennungsmotor: Dissertation / Ch.Vogel Ch. – TUMiinchen, 1995. – 119 р.

Миргород В.Ф. Особенности применения трендовых статистик при обработке данных в системах технической диагностики / В.Ф. Миргород, Г.С. Ранченко // Технология и конструирование в электронной аппаратуре. – 2005. – № 4. – C. 25-27. (Rus.)

Рихтер К.Ю. Транспортная эконометрия / К.Ю. Рихтер. – М.: Транспорт, 1982. – 317 с.

MAN B&W Two-stroke MC/MC-C Engines / Germany: MAN B&W Diesel A/S, 2000. – 235 c.

##submission.downloads##

Як цитувати

Maslov, V. O., Berestovoi, I. O., & Berestovaya, G. V. (2015). Розробка методу вибору двигуна внутрішнього згоряння на основі оцінки умов теплообміну при модернізації та ремонті енергоперетворюючих об’єктів. Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки, 1(30), 171–176. https://doi.org/10.31498/2225-6733.30.2015.52166