Дослідження систем завантаження полідисперсної аглошихти з метою забезпечення необхідного теплового режиму процесу спікання

Автор(и)

  • A. S. Mnyh Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя, Україна

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.30.2015.52168

Ключові слова:

сегрегація, завантажувальний лоток, тепловий режим, горизонт шару

Анотація

В роботі проведено дослідження динаміки процесу формування шару полідисперсного шихтового матеріалу. Запропоновано методику, яка дозволяє розрахувати розподіл фракційного складу шихти по висоті шару, й встановлено параметри лотків для їх ефективної роботи. Встановлено, що застосування складеного завантажувального лотка є найбільш ефективним для забезпечення необхідного розподілу фракцій матеріалу, що обумовлює можливість стабілізації теплового режиму процесу спікання

Біографія автора

A. S. Mnyh, Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя

Кандидат технічних наук, доцент

Посилання

Бережной Н.Н. Анализ способов и систем загрузки агломерационных и обжиговых машин конвеерного типа / Н.Н. Бережной, Я.А. Стойкова // Вісник КрНУ : Зб. наук. праць. – 2012. – №32 – С. 44-47.

Безверхий И.В. Разработка мероприятий для увеличения сегрегации агломерационной шихты при ее загрузке на аглоленту / И.В. Безверхий, А.А. Томаш // Международная научно-техническая конференция «Университетская наука 2010». Тезисы докладов. – Мариуполь, 2010. – Т. 1. – С. 40-42.

Формирование структуры агломерационного слоя шихты / С.Н. Петрушов и др. // Известия ВУЗов. Черная металлургия. – 1998. – №8. – С. 21-24.

Пат. 2089806 РФ, МПК6 F 27 B 21/10. Устройство для загрузки обжиговой конвейерной машины / Л.К. Кокорин, Ю.Д. Флягин; АО «Уральский завод тяжелого машиностроения». – № 94003993/02; завл. 03.02.94; опубл. 10.09.97. – 5 с.

Пазюк М.Ю. Влияние условий загрузки на формирование структуры слоя шихты / М.Ю. Пазюк // Известия ВУЗов. Черная металлургия. – 1985. – №6. – С. 133-136.

Мных А.С. К вопросу стабилизации теплового режима спекания аглошихты при использовании составного загрузочного лотка / А.С. Мных, И.А. Овчинникова // Сборник научных трудов ДГТУ. Технические науки. – 2015. – № 3(26). – С. 31-36.

Мных А.С. Определение оптимального распределения твердого топлива в слое загружаемой шихты для выравнивания теплового режима агломерационного процесса / А.С. Мных // Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика. – 2014. – №6. – С. 47-51.

Мных А.С. Определение сегрегации фракций аглошихты требуемой для стабилизации теплового режима спекания / А.С. Мных, А.О. Еремин, И.Н. Мных // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2015. – №1. – С. 68-73.

##submission.downloads##

Як цитувати

Mnyh, A. S. (2015). Дослідження систем завантаження полідисперсної аглошихти з метою забезпечення необхідного теплового режиму процесу спікання. Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки, 1(30), 177–186. https://doi.org/10.31498/2225-6733.30.2015.52168