Застосування програмної системи кінцево-елементного аналізу ANSYS для комп'ютерного моделювання напруженого стану циліндричних виробів при дії локального джерела нагріву

Автор(и)

  • S. V. Gulakov ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine
  • S. V. Shcherbakov ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.30.2015.52320

Ключові слова:

складові вироби, локальний джерело нагріву, зварювальні напруження і деформації, математичне моделювання, кінцево-елементний аналіз

Анотація

Розглянуто питання застосування сучасних засобів аналізу напружено-деформованого стану циліндричних конструкцій при дії локальним джерелом нагрівання. Із застосуванням системи кінцево-елементних розрахунків ANSYS розроблена методика, що дозволяє з великою ефективністю виконувати моделювання напружено-деформованого стану деталей конструкцій і прогнозувати розподіл деформацій з метою забезпечення необхідних умов подальшої збірки і експлуатації. Застосування сучасних методів чисельного та графічного аналізу дало можливість отримати прогнозовані результати для реалізації широкого спектру технологічних варіантів виготовлення різних конструкцій з максимальною ефективністю, оптимальними енергетичними та часовими витратами

Біографії авторів

S. V. Gulakov, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Доктор технічних наук, професор

S. V. Shcherbakov, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Старший викладач

Посилання

Полухин В.П. Составной рабочий инструмент прокатных станов / В.П. Полухин, П.И. Полухин, В.А. Николаев. – М. : Металлургия, 1977. – 88 с.

Гулаков С.В. Соединение элементов бандажированных изделий применением локаль-ного нагрева / С.В. Гулаков, С.В. Щербаков, Н.Г. Заварика // Захист металургійних машин від поломок : Зб. наук. пр. / ПДТУ. – Маріуполь, 2000. – Вип. 5. – C. 234-237.

Гулаков С.В. Численное моделирование напряженно-деформированного состояния де-талей составных конструкций с применением метода конечных элементов / С.В. Гулаков, С.В. Щербаков // Вiсник Приазовського державного технiчного унiверситету : Зб. наук. пр. / ПДТУ. – Маріуполь, 2009. – Вип. 19. – С. 174-176.

Гулаков С.В. Повышение надежности фиксации бандажа на оси локальной термичес-кой обработкой (воздействием) / С.В. Гулаков, С.В. Щербаков // Захист металургійних машин від поломок : Зб. наук. пр. / ПДТУ. – Маріуполь, 2008. – Вип. 10. – С. 117-119.

Басов К.А. ANSYS в примерах и задачах / К.А. Басов. – М. : КомпьютерПресс, 2002. – 224 с.

Чигарев А.В. ANSYS для инженеров : справочное пособие / А.В. Чигарев, А.С. Кравчук, А.Ф. Смалюк. – М. : Машиностроение, 2004. – 512 с.

Березовский Б.М. Математическое моделирование и информационные технологии, модели сварочной ванны и формирования шва / Б.М. Березовский. – Челябинск : ЮУрГУ, 2002. – 585 с. – (Математические модели дуговой сварки : в 3-х т.; Т. 1)

##submission.downloads##

Як цитувати

Gulakov, S. V., & Shcherbakov, S. V. (2015). Застосування програмної системи кінцево-елементного аналізу ANSYS для комп’ютерного моделювання напруженого стану циліндричних виробів при дії локального джерела нагріву. Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки, 2(30), 21–26. https://doi.org/10.31498/2225-6733.30.2015.52320