Система перетворення енергії, що генерується в смузі відчуження залізниці за допомогою сонячних панелей

Автор(и)

 • Yu. P. Goncharov Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків, Ukraine
 • E. I. Sokol Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків, Ukraine
 • V. V. Zamaruev Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків, Ukraine
 • V. V. Ivakhno Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків, Ukraine
 • S. Yu. Krivosheev Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків, Ukraine
 • О. V. Eres'ko Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків, Ukraine
 • E. A. Malyarenko Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків, Ukraine
 • B .О. Styslo Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків, Ukraine
 • М. V. Panasenko Державний науково-дослідний центр Укрзалізниці, м. Харків, Ukraine
 • V. G. Sychenko Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, м. Дніпропетровськ, Ukraine
 • E. М. Kosarev Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, м. Дніпропетровськ, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.30.2015.52705

Ключові слова:

розподілена система, фотогенератор, перетворювач, високочастотний трансформатор, контактна мережа, смуга відчуження

Анотація

Розглянуто можливість розміщення фотогенераторів в зоні відчуження залізниці. Запропоновано структурну і електричну схеми системи. Зроблено вибір і обґрунтування частоти проміжних ланок перетворювачів, що використовуваних в системі

Біографії авторів

Yu. P. Goncharov, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків

Доктор технічних наук, професор

E. I. Sokol, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків

Доктор технічних наук, член-кореспондент НАНУ

V. V. Zamaruev, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків

Кандидат технічних наук, професор

V. V. Ivakhno, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків

Кандидат технічних наук, професор

S. Yu. Krivosheev, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків

Кандидат технічних наук, професор

О. V. Eres'ko, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків

Кандидат технічних наук, доцент

E. A. Malyarenko, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків

Асистент

B .О. Styslo, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків

Аспірант

М. V. Panasenko, Державний науково-дослідний центр Укрзалізниці, м. Харків

Доктор технічних наук, професор

V. G. Sychenko, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, м. Дніпропетровськ

Доктор технічних наук, доцент

E. М. Kosarev, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, м. Дніпропетровськ

Асистент

Посилання

Electronic system with series organization for connection the distributed generators of renewable energy to low voltage industrial network / Е.I. Sokol, Y.P. Goncharov, A.V. Eresko, V.V. Zamaruiev, S.Y. Krivosheev, V.V. Ivakhno, O.V. Ilina, E.A. Malyarenko, B.A. Styslo, K.G. Upyrenko // Proc. of the 33th Int. Conf. «ELNANO’2013» (16.04-19.04.13). – Kyiv, 2013. – Рp. 335-338.

Интеграция объектов возобновляемой энергетики в низковольтные электрические сети / Е.И. Сокол, Ю.П. Гончаров, А.В. Ересько, В.В. Замаруев, В.В. Ивахно, С.Ю. Кривошеев, Е.А. Маляренко, Е.М. Зражевец, Б.А. Стысло // Відновлювальна енергетика ХХI століття (10.09-14.09.12): тез. ХIII міжн. наук.-практ. конф. / Інститут відновлюваної енергетики НАН України. – К., 2012. – С. 112-115.

Солнечная энергетика: учебное пособие для вузов / В.И. Виссарионов, Г.В. Дерюгина, В.А. Кузнецова, Н.К. Малинин. – М. : Издательский дом МЭИ, 2008. – 276 с.

Денисюк С.П. Оптимізація режимів електропостачання в локальних системах з роззосередженою генерацією / С.П. Денисюк, Д.Г. Дерев'янко, П.С. Колесник // Праці Інституту електродинаміки НАН України / ІЕД. – Київ, 2011. – Спец. Вип. – С. 30-37.

Крюков А.В. Использование технологий распределенной генерации на железнодо-рожном транспорте / А.В. Крюков, В.П. Закарюкин, М.О. Арсентьев // Современные технологии. Системный анализ. Моделирование / ИрГУПС. – Иркутск, 2008. – №3 (19). – С. 81-87.

Кириленко О.В. Технічні особливості функціонування енергосистем при інтеграції джерел розподіленої генерації / О.В. Кириленко, І.В. Трач // Праці Інституту електродинаміки НАН України / ІЕД. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 3-7.

Перспективы и пути развития распределенной генерации в Украине / А.В. Праховник, В.А. Попов, Е.С. Ярмолюк, М.Т. Кокорина // Енергетика, економіка, технології, екологія: науковий журнал / НТУУ «КПІ». – Київ, 2012. – № 2(31). – С. 7-14.

Яндульський О.С. Моделювання і аналіз впливу сонячних електростанцій на режими роботи електричної мережі / О.С. Яндульський, О.В. Хоменко, А.А. Марченко // Наукові праці Донецького національного технічного університету / ДонНТУ. – Донецьк, 2013. – № 1(14). – С. 324-329.

Caldon R. Feasibility of adaptive intentional islanding operation of electric utility systems with distributed generation / R. Caldon, A. Stocco, R. Turri // Electric Power Systems Research. – 2008. – Vol. 78, iss. 12. – Рp. 2017-2023.

Conti S. Analysis of distribution network protection issues in presence of dispersed genera-tion / S. Conti // Electric Power Systems Research. – 2009. – Vol. 79, iss. 1. – Рp. 49-56.

Аккумуляторные и солнечные источники питания для локомотивов и устройств сигнализации и связи // Железные дороги мира. – 2007. – № 5. – С. 62-64.

Применение возобновляемых источников энергии на железных дорогах // Железные дороги мира. – 2013. – № 1. – С. 43-48.

В Анапе открыли первый в России «умный» вокзал. Режим доступа: http://pronedra.ru/alternative/2012/07/26/solnechnie-paneli-na-anapskom-zhd-vokzale/.

Повышение эффективности функционирования тягового электроснабжения при применении возобновляемых источников электрической энергии / Ю.П. Гончаров [и др.] // Problemy Kolejnictwa, czasopismo naukowe wydawane / Instytut Kolejnictwa. – Warszawa, 2014. – № 162. – С. 65-82.

В Бельгии прошел испытания железнодорожный состав на солнечной энергии. Режим доступа: http://www.1tv.ru/news/world/178100.

Браун М. Источники питания. Расчет и конструирование / М. Браун. – К. : МК-Пресс, 2005. – 279 С.

Максимизация электрической энергии, получаемой от фотогенератора / Е.И Сокол, Ю.П. Гончаров, В.В. Замаруев, С.Ю. Кривошеев, Е.М. Заржавец, Е.А. Маляренко, Б.А. Стысло, А.В. Ересько // Технічна електродинаміка. Тем. випуск «Силова електроніка та енергоефективність». – 2012. – Ч. 4. – С. 110-116.

Бальян Р.Х. Трансформаторы для радиоэлектроники / Р.Х. Бальян. – М. : Советское радио, 1971. – 720 с.

##submission.downloads##

Як цитувати

Goncharov, Y. P., Sokol, E. I., Zamaruev, V. V., Ivakhno, V. V., Krivosheev, S. Y., Eres’ko О. V., Malyarenko, E. A., Styslo B. .О., Panasenko М. V., Sychenko, V. G., & Kosarev E. М. (2015). Система перетворення енергії, що генерується в смузі відчуження залізниці за допомогою сонячних панелей. Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки, 2(30), 98–108. https://doi.org/10.31498/2225-6733.30.2015.52705