Структурно-логічна схема зниження масогабаритних параметрів турбогенераторів

Автор(и)

  • V. V. Shevchenko Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків, Україна
  • A. M. Maslennikov Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків, Україна

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.30.2015.52736

Ключові слова:

турбогенератор, конкурентоспроможність, питомі масогабаритні параметри, структурно-логічна схема

Анотація

Для підтримки конкурентоспроможності вітчизняних турбогенераторів (ТГ) необхідно вести роботи по зниженню питомих масогабаритних параметрів (кг/кВт) в двох напрямках: виконання відповідних інженерно-проектувальних і розрахунково-конструкторських робіт з урахуванням можливості забезпечення необхідними технологічними процесами на підприємстві-виробнику та з урахуванням економічності рішень і доцільності фінансових витрат. Отримана структурно-логічна схема технічних вимог до проектування сучасних ТГ, яка включає три аспекти: проектний, експлуатаційний і економічний

Біографії авторів

V. V. Shevchenko, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків

Кандидат технічних наук, доцент

A. M. Maslennikov, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків

Кандидат технічних наук, доцент

Посилання

Горюнов А.И. Метод структурного и параметрического синтеза и анализа энергоуста-новок / А.И. Горюнов, Р.Р. Ямалиев, Д.А. Ахмедзянов // Москва: Молодой ученый. – 2011. – №2. – Т. 1. – С. 16-19.

Дабагян А.В. Оптимальное проектирование машин сложных устройств / А.В. Дабагян – М.: Машиностроение, 1979. – 280 с.

Шевченко В.В. Критерий оптимизации массогабаритных параметров конструкций турбогенераторов / В.В. Шевченко, А.Н. Минко // Инновационные технологии в электроэнергетике и электромеханике. Сборник научно-технических трудов международной конференции. – Воронеж. – 2013. – С. 138-142.

Кузьмин В.В. Об оптимальном использовании материалов и снижении массогабаритных показателей торцевой зоны неактивных частей турбогенераторов / В.В. Кузьмин, В.В. Шевченко, А.Н. Минко // Вестник НТУ «ХПИ» Энергетические и теплотехнические процессы и оборудование. – 2011. – № 6. – С. 106-112.

Кузьмин В.В. Оптимизация массогабаритных параметров неактивных частей турбогенераторов: монография / В.В. Кузьмин, В.В. Шевченко, А.Н. Минко. – Харьков: Монограф СПДФД Чальчев А.В., 2012. – 246 с.

Шевченко В.В. Определение критериев оценки состояния турбогенераторов для установления необходимости их замены или реабилитации / В.В. Шевченко // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія : Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів. Теорія і практика / НТУ «ХПІ». – Харків, 2012. – № 61 (967). – С. 44-50.

##submission.downloads##

Як цитувати

Shevchenko, V. V., & Maslennikov, A. M. (2015). Структурно-логічна схема зниження масогабаритних параметрів турбогенераторів. Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки, 2(30), 137–144. https://doi.org/10.31498/2225-6733.30.2015.52736