Застосування нейронних мереж для розрахунків технічних втрат електроенергії в повітряних лініях електропередач напругою 6-35 кВ

Автор(и)

  • V. L. Bakulevsky Механіко-технологічний технікум Одеської національної академії харчових технологій, м. Одеса, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.30.2015.52738

Ключові слова:

нейронні мережі, втрати електроенергії, повітряні лінії електропередач, модель

Анотація

Розроблена модель для розрахунків технічних втрат електроенергії в повітряних лініях електропередач напругою 6-35 кВ на базі нейронних мереж з урахуванням метеофакторів; розглянуті основні складові моделі; досліджені і обрані оптимальні: набір вхідних змінних, об’єми виборок (навчальної, контрольної та тестової), архітектура та функція активації мережі, запропонований алгоритм навчання мережі

Біографія автора

V. L. Bakulevsky, Механіко-технологічний технікум Одеської національної академії харчових технологій, м. Одеса

Викладач

Посилання

Бакулевський В.Л. Вибір оптимальної моделі нейромережі для розрахунку втрат електроенергії в повітряних лініях електропередачі з урахуванням температурного чинника і графіків навантаження / В.Л. Бакулевський // Наукові праці Донецького національного технічного університету / ДВНЗ «ДонНТУ». – Донецьк, 2011. – Вип. 11 (186). – С. 31-35.

Курбацкий В.Г. Анализ потерь в распределительных сетях / В.Г. Курбацкий, Н.В. Томин // Интеллектуальные и материальные ресурсы Сибири : Сб. науч. тр. – Иркутск : БГУЭП, 2006. – С. 120-127.

Генетические алгоритмы, искусственные нейронные сети и проблемы виртуальной реальности / Г.К. Вороновский, К.В. Махотило, С.Н. Петрашев, С.А.Сергеев. – Харьков : Основа, 1997. – 112 с.

Заиграева Ю.Б. Нейросетевые модели оценки и планирования потерь электроэнергии в электроэнергетических системах : автореф. дис. …канд. техн. наук : 05.14.02 / Ю.Б. Заиграева; Новосибир. гос. техн. ун-т. – Новосибирск, 2008. – 20 с.

Рутковская Д. Нейронные сети, генетические алгоритмы и нечеткие системы / Д. Рутковская, М. Пилиньский, Л. Рутковский. – М. : Горячая линия-Телеком, 2006. – 452 с.

Царегородцев В.Г. Взгляд на архитектуру и требования к нейроимитатору для решения современных индустриальных задач / В.Г. Царегородцев // Нейроинформатика и ее приложения : материалы XI Всеросс. семинара. – Красноярск : КГТУ, 2003. – С.171-175.

Царегородцев В.Г. К определению информативности независимых переменных для нейронной сети / В.Г. Царегородцев // Нейроинформатика и ее приложения : материалы XI Всеросс. Семинара. – Красноярск : КГТУ, 2003. – С. 176-177.

Novel approach to electrical load. Forecasting based on a neural network / D.A. Srinivasan and oth. // INNC-91. – Singapore, 1991. – P. 1172-1177.

Hamid B. Automated load forecasting using neural networks / Bacha Hamid, Mayer Walter // Proc. Amer. Power Conf. – 1992. – Vol. 54. – P. 1149-1153.

Нейронные сети. STATISTICA Neural Networks. – М. : Горячая линия-Телеком, 2001. – 654 с.

##submission.downloads##

Як цитувати

Bakulevsky, V. L. (2015). Застосування нейронних мереж для розрахунків технічних втрат електроенергії в повітряних лініях електропередач напругою 6-35 кВ. Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки, 2(30), 152–160. https://doi.org/10.31498/2225-6733.30.2015.52738