Анаеробний мікробіологічний метод очищення водоймів, забруднених металургійними шлаками

Автор(и)

  • O. L. Dan ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine
  • O. V. Neverova-Dziopak Гірничо-металургійна академія ім. Станіслава Сташиця, м.Краків, Poland
  • E. O. Butenko ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine
  • O. E. Kapustin ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.30.2015.52840

Ключові слова:

сульфіди, стічні води, біохімічне очищення, анаероби

Анотація

Досліджено спосіб біохімічного видалення сірки та амонію з води, забрудненої шлаками металургійного виробництва, а також стічних вод металургійних і коксохімічних підприємств. Розглянута кінетика видалення з'єднань сульфідів анаеробним мікробіологічними методом

Біографії авторів

O. L. Dan, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Аспірант

O. V. Neverova-Dziopak, Гірничо-металургійна академія ім. Станіслава Сташиця, м.Краків

Доктор технічних наук, професор

E. O. Butenko, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Кандидат хімічних наук, доцент

O. E. Kapustin, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Доктор хімічних наук, професор

Посилання

Хлебникова Т.Д. Перспективы развития биохимической очистки промышленных сточных вод от сульфатов и ионов тяжелых металлов / Т.Д. Хлебникова, И.В. Хамидуллина // Башкирский химический журнал. – 2012. – №2. – Т. 19. – С. 147-155.

Третьяков С.Ю. Технологии обезвреживания сульфидов в бытовых сточных водах / С.Ю. Третьяков, А.Г. Мелехин // Экология и промышленность России. – 2012. – №1. – С. 12-16.

Воронович Н.В. Технология утилизации сульфидсодержащих сточных вод / Н.В. Воронович, Е.Е. Самойленко // Химия и нефтехимия. – 2007. – №3. – С. 2-5.

МДК 3-01.2001. Методические рекомендации по расчету количества и качества принимаемых сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации. – Москва, 2001.

Agnieszka Biedrawa-Kozik. Wzbrane zagadnienia ochrony i inżynierii środowiska / Agnieszka Biedrawa-Kozik i in. – Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. – 324 s.

Викулина В.Б. Биохимическая очистка сточных вод / В.Б. Викулина, A.O. Фролова // СОК. – 2012. – №8. – С. 16-17.

Калюжный С.В. Высокоэффективные анаэробные биотехнологии очистки промышленных сточных вод / С.В. Калюжный // Катализ в промышленности. – 2004. – №6. – С. 42-50.

Franklin R.J. Full-scale experiences with anaerobic treatment of industrial wastewater / R.J. Franklin // Water Sci. Technol. – 2001. – №44. – Р. 1-6.

Перушкина Е.В. Биообезвреживание серусодержащих сточных вод в процессе культивирования сероокисляющих микроорагнизмов: автореф. дис. …канд. техн. наук : 03.00.23; 03.00.16 / Е.В. Перушкина; КГТУ. – Казань, 2008. – 20 с.

##submission.downloads##

Як цитувати

Dan, O. L., Neverova-Dziopak, O. V., Butenko, E. O., & Kapustin, O. E. (2015). Анаеробний мікробіологічний метод очищення водоймів, забруднених металургійними шлаками. Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки, 2(30), 214–219. https://doi.org/10.31498/2225-6733.30.2015.52840