Підвищення ефективності технології врізного шліфування за жорсткою схемою

Автор(и)

  • І. О. Ryabenkov ДП «Харківський машинобудівний завод «ФЕД», м. Харьків, Україна
  • V. O. Andіlahay ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, Україна

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.31.2015.71454

Ключові слова:

шліфування, різання, тертя, сила різання, умовне напруження різання, технологічна система, пружне переміщення, швидкість деталі

Анотація

Обґрунтовано оптимальні умови шліфування, які засновані на застосуванні абразивного круга, що працює в режимі самозагострювання й фактично виключає тертя зв'язки круга з оброблюваним матеріалом. Показана також можливість зменшення сили різання за рахунок збільшення відношення швидкостей круга й деталі

Біографії авторів

І. О. Ryabenkov, ДП «Харківський машинобудівний завод «ФЕД», м. Харьків

Кандидат технічних наук, провідний інженер-технолог

V. O. Andіlahay, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Кандидат технічних наук, доцент

Посилання

Новоселов Ю.К. Динамика формообразования поверхностей при абразивной обработке / Ю.К. Новоселов. – Саратов, 1979. – 232 с.

Королев А.В. Исследование процессов образования поверхностей инструмента и дета-ли при абразивной обработке / А.А. Королев. – Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1975. – 212 с.

Управление процессом шлифования / А.В. Якимов и др.. – К. : Техніка, 1983. – 184 с.

Теория абразивной и алмазно-абразивной обработки материалов. – Одесса : ОНПУ, 2002. – 802 с. – (Физико-математическая теория процессов обработки материалов и технологии машиностроения / Под общ. ред. Ф.В. Новикова и А.В. Якимова : в 10-ти т.; Т. 4).

Рябенков И.А. Оценка влияния интенсивности трения связки круга с обрабатываемым материалом на эффективность процесса шлифования / И.А. Рябенков, Ф.В. Новиков // Вісник Національного технічного університету «ХПІ» : Зб. наук. пр. / НТУ «ХПІ». – Харків, 2014. − № 43 (1086). − С. 143-147.

Выгодский М.Я. Справочник по высшей математике / М.Я. Выгодский. – М. : Госиздат физ.-мат. литературы, 1959. − 783 с.

##submission.downloads##

Як цитувати

Ryabenkov І. О., & Andіlahay V. O. (2016). Підвищення ефективності технології врізного шліфування за жорсткою схемою. Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки, (31), 135–141. https://doi.org/10.31498/2225-6733.31.2015.71454