Застосування силового активного фі-льтру при компенсації компонент струму несиметричного нелінійного навантаження в чотирипровідній мережі

Автор(и)

  • R. V. Vlasenko Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського, м. Кременчук, Україна
  • O. V. Bialobrzeski Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського, м. Кременчук, Україна

DOI:

https://doi.org/10.31498/2225-6733.31.2015.72843

Ключові слова:

силовий активний фільтр, pqr теорія потужності, перетворення Кларка, широтно-імпульсна модуляція, total harmonic distortion

Анотація

Поява однофазних споживачів в чотирипровідних мережах вимагає нового підходу до побудови системи керування силовими активними фільтрами. Розглянуто різні топології чотирипровідних силових активних фільтрів. В середовищі візуального моделювання створена електроенергетична модель з силовим активним фільтром на основі pqr теорії потужності. Проведено дослідження режимів роботи силового активного фільтру при несиметрії, несинусоїдальності напруги живлення та несиметричному нелінійному навантаженні. Оскільки pqr теорія потужності не враховує несинусоїдальність напруги, запропонована її корекція, що враховує даний параметр та покращує роботу силового активного фільтру

Біографії авторів

R. V. Vlasenko, Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського, м. Кременчук

Аспірант

O. V. Bialobrzeski, Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського, м. Кременчук

Кандидат технічних наук, доцент

Посилання

Гриб О.Г. Контроль и регулирование несимметричных режимов в системах электроснабжения / О.Г. Гриб. – Харьков : ХНАГХ, 2004. – 180 с.

Баланс энергии в электрических цепях / В.Е. Тонкаль, А.В. Новосельцев, А.В. Денисюк, В.Я. Жуйков, М.Т. Стрелков, Ю.А. Яценко. – Киев : Наукова думка, 1992. – 312 с.

Bhim Singh. A review of active filters for power quality improvement / Bhim Singh, Kamal Al-Haddadб Ambrish Chandra // IEEE transactions on industrial electronics. – 1999. – Vol. 46 – № 5 – Pp. 960-971.

Kouara H. Comparative study of three phase four wire shunt active power filter topologies based fuzzy logic dc bus voltage control / H. Kouara, H. Laib, A. Chaghi // International journal of energy, information and communications. – 2014. – Vol. 5. – Issue 3. – Pp. 1-12.

Teke A. Active power filter: review of converter topologies and control strategies / A. Teke, L. Saribulut, M. Emin Meral // Gazi university journal of science. – 2011. – Vol. 24. – Issue 2. – Pp. 283-289.

Akagi H. Instantaneous power theory and applications to power conditioning / H. Akagi, E.H. Watanabe, M. Aredes. – Hoboken, New Jercey, USA: IEEE press, 2007. – 379 p.

Kim H.S. The instantaneous power theory on the rotating p-q-r reference frames / H.S. Kim, H. Akagi // Conference records of IEEE PEDS 99. – 1999. – Pp. 422-427.

Kim H.S. Instantaneous power compensation in three-phase systems by using p-q-r theory theory / H.S. Kim, B.F. Bak-Jensen, B. Jaeho Choi // Power electronics specialists conference. – 2001. – Vol. 2. – Pp. 478-485.

Popescu M. Optimum control strategy of three-phase shunt active filter system / M. Popecku, A. Bitoleanu, M. Dobriceanu, V. Suru // World academy of science, engineering and technology. – 2009. – № 58. – Pp. 441-446.

Zakis J. Comparison of flexible systems of reactive power compensation / J. Zakis, I. Rankis // 5th international symposium «Topical problems in the field of electrical and power engineering», doctoral school of energy and geotechnology kuressaare. – 2008. – Рp. 99-102.

##submission.downloads##

Як цитувати

Vlasenko, R. V., & Bialobrzeski, O. V. (2016). Застосування силового активного фі-льтру при компенсації компонент струму несиметричного нелінійного навантаження в чотирипровідній мережі. Вісник Приазовського Державного Технічного Університету. Серія: Технічні науки, (31), 156–165. https://doi.org/10.31498/2225-6733.31.2015.72843